Allmäntjänstgöring (AT)

AT-läkare bildAllmäntjänstgöringen AT ger behörighet att arbeta som läkare och att börja specialiseringstjänstgöring ST. AT kompletterar läkarnas grundutbildning med praktiska erfarenheter som krävs av alla läkare oavsett yrkesinriktning. Godkänd AT-tjänstgöring leder fram till legitimation.

 

Du kan få legiti­ma­tionen efter AT-tjänstgöring och avklarat AT-prov. AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård och har rätt till handledning av specialistkompetent läkare. AT-tjänster tillsätts genom förordnande som är minst 18 månader och högst 2 år.


AT-guide

Jämför sjukhus på Läkarförbundets AT-guide.
Här finner du information om antal block, utbildning, lön och kontaktuppgifter till AT-ansvariga på sjukhusen/landstingen. Klicka på bilden:


Informationskvällar om AT varje termin

Läkarförbundet, Sveriges läkarförbund Student och SYLF träffar varje termin studenterna som snart ska söka AT.


Några vanliga frågor om AT:

När kan jag börja AT?
Du måste vara helt klar med din grundutbildning och ha tagit ut ditt examensbevis innan du påbörjar AT.

 Hur mycket tid för studier har jag rätt till?
Det är inte definierat hur mycket tid som bör avsättas till studier. Läkarförbundet rekommenderar att en halv dag per vecka går till teoretiska studier.
I föreskriften för allmäntjänstgöring (se under "Regelverk") står det bara att AT-läkaren ska bedriva teoretiska studier och delta i kompletterande utbildning i form av kurser, konferenser och liknande.

Innan jag började AT arbetade jag som underläkare. Kan jag räkna in detta i min AT?
Nej, tyvärr. AT måste göras på ett blockförordnande och det går inte att tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöringar.

Senast uppdaterad 2016-04-26
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton