Läkarutbildning

Att arbeta för god läkarutbildning är en högt prioriterad fråga för Läkarförbundet. En sjukvård med hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare.

Läkarutbildning bild

I Sverige kan du utbilda dig till läkare på sju orter. Men många svenskar väljer också att gå sin läkarutbildning i ett annat europeiskt land.

Här kan du läsa om det allra mesta som berör utbildning till läkare.

Grundutbildning

Den svenska utbildningen till läkare är 330 högskolepoäng (5½ år) och leder fram till läkarexamen.

Läs mer


AT

Allmäntjänstgöringen AT ger läkarlegitimation och rätt att börja specialiseringstjänstgöring ST.

Läs mer


ST

En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år.

Från och med den första maj 2015 gäller ett nytt regelverk för specialiseringstjänstgöringen (ST). Alla med legitimationsdatum från och med den 1 maj 2015 ska utbilda sig enligt det nya regelverket (SOSFS 2015:8).

Läs mer om Nya ST

Läkare med legitimationsdatum före den 1 maj 2015 kan utbilda sig antingen enligt det äldre regelverket (SOSFS 2008:17) eller det nya.

Läs mer om Gamla ST


SPUR

AT- och ST-utbildningar granskas och rankas av SPUR.

Läs mer


Nätverk för studierektorer för AT och ST

Studierektorn har ett brett ansvar och arbetar både med den enskilde AT/ST-läkaren och med handledare och verksamhetschefer.

Läs mer


Utbildnings- och forskningsdelegationen

I Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, sitter företrädare för yrkes- och specialitetsföreningar. Läs mer om UFO.


Sveriges Läkarförbund Student

SLF Student är Sveriges läkarförbunds studerandeorganisation. De arbetar för en kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student. SLF Student är partipolitiskt obundet. Nästan 7000 av de svenska läkarstudenterna är medlemmar. Läs mer>

Aktuellt om utbildning
 • Hur bra är den svenska läkarutbildningen?

  Läkarförbundet har frågat nyutexaminerade läkare hur bra de upplevde att deras utbildning var.

 • Ta större ansvar för läkarnas utbildnings- och forskningsuppdrag i sjukvården

  Läkarförbundet lanserar en ny rapport: ”ST i en föränderlig sjukvård”. Förbundet har kartlagt hur förutsättningar för läkares ST-tjänstgöring påverkas av pågående förändringar i sjukvårdsstrukturen.

 • Kontrollen av ST-utbildningen bör stärkas

  Socialstyrelsen föreslår att den externa och oberoende kontrollen av ST-utbildningen stärks.

  Den 11 december mottog Läkarförbundet ett kompletterande förslag till reviderade bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Förslaget kompletterar en remiss Socialstyrelsen sände ut i början av sommaren, som bland annat Läkarförbundet och delföreningarna svarat på.

 • Ny specialistutbildning 2015

  Socialstyrelsen presenterade i somras ett förslag på ny specialistutbildning som förbundet under hösten lämnat synpunkter på. Om allt går som planerat ska den nya specialistutbildningen träda ikraft i mars-april 2015.

 • Möte om nya ST

  Remissen om nya ST som Läkarförbundet fick i juni från Socialstyrelsen är nu vidareremitterad till förbundets delföreningar.

  Den 14 augusti träffade förbundet ett femtiotal representanter från delföreningarna. På mötet presenterade Läkarförbundets utredare förslaget och för- och nackdelar diskuterades.

 • Remiss om ST-utbildning

  Den 18 juni sände Socialstyrelsen förslaget om ny ST-utbildning för läkare på remiss

 • Tre av läkarutbildningarna får underkänt

  Universitetskanslersämbetet har publicerat resultaten från den nationella utvärderingen av läkarutbildningen i Sverige.

 • Studierektorns roll diskuteras

  En stor punkt under studierektorskonferensen var att diskutera ST-studierektorns roll och hur den kan utvecklas. Socialstyrelsen informerade också om arbetet med den nya specialitetsindelningen och målbeskrivningarna.

  Sveriges läkarförbund anordnade den 27 november 2013 en studierektorskonferens i Stockholm. Vid mötet deltog cirka 120 AT- och ST-studierektorer.

Senast uppdaterad 2017-04-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12