Vägen till svensk legitimation

För att få svensk legitimation måste du som är läkare med utbildning från ett land utanför EU/EES genomgå en kompletteringsprocess. Socialstyrelsen  bedömer din ansökan om att få din utbildning validerad och anger vilka villkor du ska uppfylla för att få en svensk legitmation.

Sedan den 1 juli 2016 har Socialstyrelsen infört ett nytt system för svensk legitmation. Du kan hitta mer information på Socialstyrelsens hemsida:

Vägen till legitimation via kunskapsprov

Steg 1) Ansök om att få din utbildning granskad. Skicka in dina papper till Socialstyrelsen så tidigt som möjligt, du behöver varken vara svensk medborgare eller ha uppehållstillstånd för att börja detta första steg.

Steg 2) Gör ett kunskapsprov. Alla läkare utbildade utanför EU/ EES oavsett om de har specialistkompetens eller inte ska göra ett kunskapsprov som testar av kunskaper upp till legitmationsnivå. Provet anordnas av Umeå Univeristet med en teoretisk del i Umeå och en praktiskt del i Göteborg. Du kan läsa mer om provet här.

Det kommer även att finnas preparandkurser inför provet, Socialstyrlsen rekommenderar starkt att läkare som planerar att göra kunskapsprovet först går en preparandkurs.

Steg 3) Gå en kurs i svenska författningar. Samtliga läkare utbildade utanför EU / EES som vill ha svensk legitmation måste genomgå en kurs i svenska författningar.

Steg 4) Visa dina kunskaper i svenska. Du kan närsomhelst i processen inkomma med intyg som visar att du har kunskaper motsvarande C1 nivå på svenska. Du måste visa upp intyg på svenska och få det godkänt av Socialstyrelsen innan du kan gå vidare till nästa steg.

Steg 5) Gör praktisk tjänstgöring.

Andra vägar till legitimation

Det finns även andra vägar att gå om du vill få en svensk legitmation. Du kan även gå en ettårig kompletteringsutbildning som ger dig behörighet att söka AT. Följande lärosäten erbjuder kompletteringsutbildning:
Göteborgs Univeristet

Linköpings Univeristet
Karolinska Institutet 
Lunds Universitet
Umeå Universitet

Du kan även söka in på läkarutbildningen i Sverige och ta en svensk läkarexamen.

Senast uppdaterad 2018-02-21
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11