Att arbeta i Sverige för läkare från EU/EES-land

För dig som har läkarutbildning från ett annat EU/EES-land som vill komma och arbeta i Sverige gäller EUs direktiv för erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG).

EU-direktivet innebär att varje medlemsstat ger en läkare med godkänt utbildnings- eller kompetensbevis från annan medlemsstat rätt att utöva läkaryrket om landspecifika villkor såsom språkkrav uppfylls.

Socialstyrelsen utfärdar svensk läkarlegitimation eller svenskt specialistbevis förutsatt att ansökan är komplett. Läs mer om hur du ansöker.

Om du har fullgjort en specialistutbildning i annat EU- eller EES-land så får du denna erkänd av Socialstyrelsen förutsatt att specialiteten finns i Sverige och är en av de 52 specialiteter som är upptagna i bilaga 5.1.3 i direktivet. Läs direktivet.

Arbetstillstånd behövs inte för EU-medborgare men ska du stanna längre än 3 månader ska du registrera din uppehållsträtt. Se Migrationsverkets hemsida för mer information. 

Utbildning i svenska

Från och med 1 januari 2016 ställer Socialstyrelsen krav på språk för läkare utbildade i annat EU/EES-land.
Det finns några språkutbildningar som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.  Folkuniversitetet har sådana utbildningar. 

Söka arbete

Lediga arbeten för läkare registreras på arbetsförmedlingarna. På Läkarkarriär.se hittar du också platsannonser för läkartjänster.

Läs mer om hur du utformar en ansökan

Senast uppdaterad 2018-02-21
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton