Reaktivera din kliniska kompetens

Läkarförbundets rekommendationer för reaktivering vid återgång till kliniskt arbete

Reaktivering läkarkompetens bildMånga läkare väljer idag att arbeta med olika uppdrag under sitt yrkesliv och med andra arbetsuppgifter än kliniska, under kortare eller längre perioder.
När du som är läkare ska gå tillbaka till kliniskt arbete krävs förutseende och planering både av dig själv och av arbetsgivaren.

Exempel på frånvaro när det kan behövas reaktivering är fackliga uppdrag, politiska uppdrag, chefsuppdrag, arbete inom industrin, forskning, studier eller föräldraledighet.

Planera tillsammans

Det är bra om arbetsgivaren och du tillsammans planerar för lämplig reaktivering, helst innan uppdraget eller ledigheten börjar och att det görs tillsammans med överordnad chef.

Det är en fördel om det går att lägga in en skrivning om behov av reaktivering vid längre klinisk frånvaro redan i anställningsavtalet. Men om inte annat är det bra att göra en reaktiverings- och utbildningsplan. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för planeringen av reaktiveringen.

Arbetsgivares inställning till reaktivering påverkas av många olika faktorer. Exempelvis kan det påverka möjligheten att få reaktivering om du är tjänstledig och kommer tillbaka i tjänst eller om du söker anställning hos en ny arbetsgivare.

Patientsäkerhet, medicinska kvaliteten och arbetsmiljö

Det är viktigt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och den medicinska kvaliteten i vården att säkerställa läkares kliniska kompetens. En annan viktig grund för reaktivering är arbetsmiljöperspektivet där en anpassning till arbetstagarens behov och individuella förutsättningar bör ske för att i längden skapa en hållbar arbetsmiljö.

Hur lång reaktiveringen bör vara beror på frånvarons längd och vilken specialitet det gäller. Ett riktmärke kan vara en månad per års frånvaro. Det kan vara bra att genomföra hela eller delar av reaktiveringen på andra kliniker än hemmakliniken.

Några frågor att tänka på när du ska planera reaktiveringen med din arbetsgivare:
• När ska reaktivering ske?
• Hur lång ska reaktiveringen vara?
• Vilket utbildnings-/fortbildningsbehov har du?
• Var ska reaktiveringen genomföras?

Chefer

Läkare har ofta ett tidsbegränsat förordnande som chef samtidigt som hen har kvar sin anställning. Redan vid anställningen bör du kunna ställa krav och framföra önskemål om lämplig reaktivering.

Läkarförbundets medlemsrådgivning

Medlemmar kan kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning för att få individuella råd kring karriärval.

Senast uppdaterad 2015-03-03
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här