Arbeta som företagsläkare

Med företagsläkare menas traditionellt en läkare som arbetar på en Företagshälsa (tidigare Företagshälsovård) utan definierade krav på särskild specialitet. Socialstyrelsen fastställde dock Företagshälsovård som läkarspecialitet 1993. I samband med föreskriften om ST 2015:8 har denna ändrats till att bli en tilläggsspecialitet i Arbetsmedicin. Detta innebär att läkaren först måste ha specialistkompetens i en annan patientnära klinisk specialitet och sedan under tjänstgöring som företagsläkare under 2,5 år vidareutbilda sig till Arbetsmedicinare.

Företagsläkare arbetar på uppdrag av sina kunder, företagen, inom områden som arbetsnära tidig rehabilitering, medicinska kontroller och preventiva åtgärder på individ- och grupp- och organisationsnivå.

Vad är en företagshälsa?

Företagshälsan är en professionellt oberoende expertresurs med yrkesutbildade specialister i samverkan. Genom stöd till individ, organisation och samhälle verkar företagshälsovården för att främja hälsa och säkerhet, förebygga sjukdomar, främja en god arbetsorganisation och en god funktionsförmåga hos individen samt genom samverkan med allmänna vården skapa samhällsnytta och en hälsosam, säker och jämlik arbetsmiljö.

Företagshälsan ska vara en effektiv länk i frågor om sjuklighet kopplad till arbetsförmåga och ska arbeta med samma kvalitetskrav som övrig hälso- och sjukvård. För att uppnå detta krävs utredningsresurser likställda den allmänna vårdens. Genom samverkan med den allmänna vården på lika utredningsvillkor skapas förutsättningar för en ökad hälsa och minskad sjuklighet kopplat till arbetsplatsen. Med dessa förutsättningar motverkas risken för en segregation av hälsan kopplat till arbetsplatsen.

Som företagsläkare är man oftast privatanställd, men statlig och kommunal anställning kan också förekomma. Läs mer

Var hittar jag information?

Svenska företagsläkarföreningen
Svensk arbets- och miljömedicinska föreningen
Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2017-06-26
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här