Chefskarriär

Som läkare har du goda förutsättningar för att arbeta som chef inom vården. Detta gäller naturligtvis även inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Din utbildning innehåller moment med ledarskap. Dina medicinska kunskaper gör att du har särskilt goda förutsättningar att leda en kunskapsintensiv verksamhet.

Läkare chefAll tidigare erfarenhet av ledarskap är en styrka när du söker arbete som chef och det kan därför vara viktigt att du dokumenterar dina tidigare erfarenheter, i form av utbildning, kurser och tidigare arbetsuppgifter. Detta gäller naturligtvis även erfarenheter om organisation och ekonomi m m. Kanske har du arbetat som handledare, studierektor, schemaansvarig eller andra arbetsuppgifter som innehåller ett visst mått av ledarskap.

Fyll på din kompetens

Om du planerar att söka chefuppdrag i framtiden kan det också vara klokt att du redan idag aktivt söker utbildningar inom ledarskap för att hela tiden förkovra dig och bättra på din kompetens ytterligare.

Tänk på att flera av specialitetsföreningarna har egna ledarskapsutbildningar och utbildning i bakjourskompetens. Läs mer om ledarskapskurser på Institutionen för professionell utveckling av läkare i Sveriges, Ipuls hemsida

Dokumentera dina erfarenheter

När du avslutar en tjänst som innehållit ledarskapsuppgifter kan det vara av värde att begära ett arbetsintyg/betyg över utförda arbetsuppgifter för att du längre fram ska kunna hänvisa till detta när du söker ditt första chefsuppdrag.

Läkarförbundet är även till för dig som chef

Att du som chef kan behöva någon som kan företräda dig i olika juridiska frågor gentemot din arbetsgivare ser vi på Läkarförbundet som en självklarhet. Vi företräder dig gentemot din arbetsgivare och vi kan även bistå dig när det gäller lönestatistik och övriga förmåner.

Du som funderar på eller har ett chefsuppdrag idag kan läsa mer information om rollen som chef.  Läs mer

Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du låta någon på Läkarförbundets medlemsrådgivningen gå igenom ditt anställningsavtal. Du också kontakta Läkarförbundets chefsförening om du har frågor om ditt chefsskap.

Telefon: 08-790 35 10, må 9-12, ti-fre 9-12, 13-15  medlemsradgivningen@slf.se 

Till Chefsföreningen

Senast uppdaterad 2014-09-30
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här