Karriärvägar för läkare - valen är många

Läkarkarriären efter utbildningen är tre steg: examen, legitimation och specialistkompetens. Beroende på vilket steg du befinner dig på finns många karriärvägar att välja.

Grupp läkareVad du väljer påverkar dina möjligheter att välja arbetsgivare och sektor liksom möjligheten att bedriva egen verksamhet eller forskning.

Examen är första steget in i din framtida läkarkarriär. Redan som student kan du till exempel vikariera som underläkare och efter examen finns ännu fler möjligheter. 

Legitimationen är grunden för din yrkeskarriär som läkare om du vill arbeta kliniskt, inom alla sektorer och för att gå vidare till att bli specialist.

Specialitet kan du välja efter intresse och förmåga, innehåll och marknad. Vissa specialiteter ger ett brett, andra smalare, arbetsfält. Det gäller både arbetsgivare, sektor och möjligheter till egenföretagande och forskning.

Kontakta specialitetsföreträdare för att prata karriärmöjligheter, ledarskap, kompetensutveckling och arbetsinnehåll, inför ditt val eller byte av specialitet.

Läs mer om olika karriärvägarna för läkare:

Senast uppdaterad 2015-03-03
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här