Arbetsmarknaden för läkare

Du ska självklart välja med hjärtat när du väljer utbildning och fortsatt karriär. Men du bör också veta hur arbetsmarknaden för läkare ser ut.

Karriär läkare bildDet finns idag cirka 35 000 yrkesverksamma läkare i Sverige. De flesta är anställda vid sjukhus och vårdcentraler. Övriga är till exempel privatpraktiserande läkare och läkare inom forskning och industri.

Allmänmedicin, patologi och psykiatri saknar väldigt många läkare. Men även de flesta andra specilaliteter behöver idag fler läkare.

Läkarförbundets arbetsmarknadsprognos

Läkarförbundet gör kontinuerligt prognoser över tillgången på läkare och anser att det behövs ett utvecklat Nationellt planeringsstöd för att framtida prognoser ska bli tillförlitliga.

Arbetsmarknadsprognos 2012-2027 - Läkarförbundets prognos över tillgång på läkare

Sacos framtidsutsikter

Sacorapporten Framtidsutsikter är en sammanställning av Sacos yrkesförbunds bedömningar av hur arbetsmarknaden kommer att vara för olika yrken om fem år.

Framtidsutsikter - Sacos arbetsmarknadsprognos

Senast uppdaterad 2015-03-03
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här