Arbeta som läkare i Norden

Det är lätt att få behörighet att arbeta som läkare i ett annat nordiskt land.

Inom Norden gäller samma regler som inom EU/EES men med skillnaden att det i Norden finns fler specialiteter som är gemensamma, vilket gör det lätt att få dessa specialiteter erkända i ett annat nordiskt land.

Om du ska arbeta i ett annat nordiskt land behöver du inte ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd. I förberedelsearbetet är det viktigt att du kontaktar skattemyndigheten i Sverige och i arbetslandet för att klargöra i vilket land du ska betala skatt och hur mycket. I följande dokument beskrivs den nordiska överenskommelsen mer i detalj där du finner information om försäkringar, skattefrågor med mera:  Att arbeta som läkare i Norden, 2010 .

Specialistutbildning inom Norden

Den s.k. ”gula boken" innehåller en sammanfattning av gällande bestämmelser för specialistutbildning och information om vidareutbildningens struktur och organisation samt aktuella reformer i respektive land.Läs mer här: Gula boken

Juridisk service till medlemmar i de nordiska länderna

Som medlem i Läkarförbundet får du service och bistånd från andra läkarförbund i Norden under en period av högst 6 månader, utan att ha blivit medlem i det förbundet. Om man redan från början vet att man kommer att vara verksam i det andra landet under längre tid än 6 månader, bör man snarast möjligt söka medlemskap i det berörda läkarförbundet.

Det är viktigt att kolla upp reglerna kring ansvarsförsäkring samt hur systemet för patientförsäkring är ordnat.

För mer detaljerad information bör kontakt alltid tas med läkarförbundet i det land man avser arbeta.

Kontaktadresser:
- Den almindelige danske laegeforening, e-post: dadl@dadl.dk
- Suomen Lääkäriliitto/Finlands läkarförbund, e-post: fma@fimnet.fi
- Laeknafélag Islands, e-post: icemed@icemed.is
- Den norske laegeforening, e-post: legeforeningen@legeforeningen.no
- Sveriges läkarförbund, e-post: info@slf.se

Senast uppdaterad 2017-01-25
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här