Arbeta som läkare i EU/EES-land

Arbetstillstånd behövs inte för arbeta som läkare i EU/EES om du har svensk legitimation. Men om du ska stanna mer än tre månader kan du behöva uppehållstillstånd.

Läkaryrket är ett reglerat yrke i alla EUs medlemsstater och det finns ett så kallat ömsesidigt erkännade av yrkeskvalifkationer inom alla EUs 28 medlemsstater samt Island, Lichtenstein, Norge  och Schweiz. Det innebär att din läkarlegimation, efter ansökan hos motsvarande Socialstyrelsen, automatiskt blir erkänd i dessa länder. Det gäller även för merparten av specialistbevisen.

Denna ordning regleras i EUs direktiv för erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36). Direktivet ska underlätta den fria rörligheten för bland andra läkare. Det innebär att varje medlemsstat ger en läkare, med godkänt utbildnings- eller kompetensbevis från annan medlemsstat, tillstånd att utöva läkaryrket utan att ställa speciella villkor som kompletterande utbildning eller särskilda språkkunskaper.

Det är den nationella kompetenta myndigheten (motsvarande Socialstyrelsen) som du ansöker om att få din svenska läkarlegitimation och specialistbevis erkännt.

Arbetstillstånd behövs inte i EU/EES, däremot kan uppehållstillstånd krävas om anställningen är längre är tre månader. Mer information om uppehållsrätt med mera finns på arbetsförmedlingens hemsida

Läs mer i  skriften "Läkarna och EU/EES" om vilka specialiteter som automatiskt erkänns inom EU/EES.

Specialiteter inom EU/EES

Senast uppdaterad 2016-12-02
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här