Hjälporganisationer

Att arbeta i ett utvecklingsland är en möjlighet för läkare under alla steg i karriären. Internationell erfarenhet blir allt viktigare och är till nytta för patienter, hälso- och sjukvården och inte minst för den egna professionella och personliga utvecklingen.

De flesta hjälporganisationer har information om vad du bör tänka på inför arbete i ett utvecklingsland. Kontakta dessa och gå noga igenom de anställningsvillkor som organisationen erbjuder.

Tjänstledigt

Om du måste ta tjänstledigt från ditt nuvarande arbete finns det flera saker du bör tänka på. Hur påverkas exempelvis din pension och andra försäkringar? Kolla upp det med din arbetsgivare och den organisation du ska arbeta för.
På statlig och landstingskommunal sektor finns det sedan länge ett förhållandevis starkt stöd för att arbetsgivaren ska godkänna tjänstledigt vid bistånds- och katastrofarbete. Något liknande finns inte privat sektor, utan där är det arbetsgivaren som bestämmer ensidigt.

ST

Om du är ST-läkare kan du få tillgodoräkna dig ditt utlandsarbete i din ST. Utlandstjänstgöringen ska då finnas med i din utbildningsplan, helst redan från start. Ta upp ditt önskemål att arbeta utomlands under din ST med din handledare, verksamhetschef och studierektor så snart som möjligt. Om du inte kan få arbeta utomlands inom ramen för din ordinarie tjänst kan du begära tjänstledighet. Tid och måluppfyllelse kan ändå tillgodoräknas om de krav som ställs på handledning och dokumentation i ST-föreskriften är uppfyllda. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Ha alla papper klara

Innan du åker se till att ha allt under kontroll. Läs mer om förberedelser inför utlandsarbete.
Det finns en rad internationella hjälporganisationer där du som läkare kan arbeta. Många har bra information om vad som gäller och hur villkoren ser ut hos dem. Läkare utan gränser och Läkare i världen är fristående nätverk till Läkarförbundet:

Läkare utan gränser

Läkare i världen 

Har du frågor om hur dina anställningsvillkor kan påverkas kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Senast uppdaterad 2014-10-10
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här