Förberedelser inför ditt utlandsjobb läkare

Tar du anställning som läkare utomlands är det mycket viktigt att vara ordentligt förberedd.

Ett skriftligt och detaljerat kontrakt är viktigt då det alltid är svårare att reglera förhållandena i efterhand. Planerar du arbeta utanför Norden är arbetsrätten inte lik den svenska. I stället för lagar och kollektivavtal måste du oftast själv förhandla om löner och anställningsvillkor.

Kontakta Läkarförbundet i landet

Det är viktigt att du kontaktar läkarförbundet i arbetslandet för att få reda på följande information:

  1. Förväntas det att jag själv tecknar ansvarsförsäkring i det nya landet?
  2. Hur ser villkoren ut vad gäller exempelvis lön, semester, pension, föräldraledig, hemresor, sjukvård och arbetstider?
  3. Om du vill göra en AT eller ST utomlands som leder till att du får ut legitimation eller specialistbevis i värdlandet så bör du också fråga om vilka nationella krav som ställs för dessa. Läs mer om svensk ST i annat land.
  4. För att kunna bedöma om en lön är rimlig  bör du fråga om arbetslandets skatteregler.
  5. Var hittar jag platsannonser?
  6. Hur får jag legitimation/behörighet att arbeta som läkare?

Se över dina försäkringar innan du åker

Kontakta Försäkringskassan

Om du har rätt till förmåner under perioden i utlandet beror på hur länge du planerar att stanna utomlands och anledningen till din utlandsvistelse. Vad som gäller när du arbetar utomlands beror dels på i vilket land du arbetar och dels på hur länge arbetet pågår. Försäkringsskyddet påverkas också av om du är utsänd av ett svenskt företag eller om du lokalanställd.

När det gäller socialförsäkring är det framförallt följande frågor som är aktuella vid arbete utomlands:

  • Vem är försäkrad och i vilket land? Det gäller både den som arbetar och övriga familjemedlemmar som antingen stannar kvar i hemlandet eller följer med till utlandet.
  • Vilka socialförsäkringsförmåner är man berättigad till - föräldrapenning, barnbidrag, arbetsskadeersättning, pensionspoäng etc?
  • Vad kostar försäkringen, dvs. vilka avgifter är det för arbetsgivaren och den anställde? Vad ingår i avgiftsunderlaget och hur beräknas avgifterna?
  • Vem ska betala avgifterna - ska både arbetsgivaren och den anställde betala eller bara den ena? Krävs det någon form av registrering?

Här gäller det att undersöka om det finns något socialförsäkringsavtal mellan Sverige och arbetslandet. Inom EU-området finns bestämmelser om vilket lands socialförsäkring som skall gälla i olika fall och ett antal länder har socialkonventioner som reglerar dessa frågor. Utanför EU är det framförallt konventionerna med USA och Kanada som är aktuella. 

När du ska arbeta utomlands och har planerat för att maken/makan ska få föräldrapenning under tiden är det viktigt att förvissa sig om att både Sverige och arbetslandet medger detta. 

Läs mer om detta på försäkringskassans hemsida.

Privata försäkringar

De försäkringar du har i Sverige, såsom hemförsäkring, liv-, olycksfall och sjukförsäkringar, kanske inte gäller i utlandet eller kanske bara gäller en kortare tid. Ta kontakt med dina försäkringsbolag och undersök vilket skydd du har och hur det eventuellt kan utvecklas.

Se över din arbetslöshetsförsäkring

Om du blir arbetslös när du är utomlands och flyttar hem igen, har du ingen automatisk rätt till svensk a-kassa, även om du betalat till a-kassan under din utlandsvistelse. Därför är det mycket viktigt att du redan när du funderar på att arbeta utomlands tar kontakt med AEA-utland på telefon 08-412 33 00. De kan då berätta för dig hur arbetslöshetssystemet ser ut inom och utom EU och hur du bör agera för att få så bra förutsättningar som möjligt om du blir arbetslös efter en tid i utlandet och i vilken omfattning du behöver betala a-kasseavgift i Sverige.

Den kompletterande inkomstförsäkringen som du har genom ditt medlemskap i Läkarförbundet, följer i stort de beslut som a-kassan fattar. Har du frågor kan du ringa till försäkringens kundservice på tfn 0200-87 50 40.

Intyg från Socialstyrelsen

Du som planerar att arbeta utomlands och söker erkännande för ditt yrke i annat land kan behöva vissa intyg som Socialstyrelsen utfärdar. Läs mer om intygen och ansök.

Anställning i Sverige - utlandstraktamente

Om du har kvar din anställning hos en svensk arbetsgivare kan du få traktamente. Det högsta skattefria traktamentet för ett visst land kallas normalbelopp och tas fram för att bestämma traktamenten som är giltiga inom statlig sektor. Dessa brukar även användas av privata arbetsgivare som utgångspunkt för utrikestraktamenten. En lista över normalbeloppen hittar du på skatteverket.se  under sökordet Utlandstraktamenten. Får du ett högre traktamente än normalbeloppet blir du inkomstbeskattad på mellanskillnaden.   

Kontakta Skatteverket

Anmäl flytt till utlandet hos Skatteverket om du planerar att bo utomlands ett år eller mer. Detsamma gäller om du planerat att stanna kortare tid, men sedan förlänger vistelsen till ett år eller mer. Anmäl flytt på blankett SKV 7665. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Om du bor utomlands kortare tid än ett år, är det också bra att att kontakta Skatteverket och se till så att du inte av misstag blir avregistrerad från folkbokföringen. Om du blir avregistrerad innebär det att du hamnar utanför den svenska socialförsäkringen. Meddela Skatteverket att du ska bo utomlands kortare tid än ett år och att du inte vill bli avregistrerad. Ska du vara borta mer än ett år blir du avregistrerad från och med utresedagen. Du betraktas då som emigrerad utomlands. Flyttanmälan gör du en vecka före utresan på blankett ”Anmälan – Flyttning till utlandet, SKV 7665”. Blanketten finns på www.skatteverket.se under folkbokföring. 

Senast uppdaterad 2014-12-08
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här