Arbeta utomlands som läkare

Världen som arbetsmarknad läkare bild

Att arbeta utomlands kan ge dig många värdefulla erfarenheter. Det finns flera saker som är bra att tänka på när du överväger att arbeta utomlands och det skiljer sig mycket åt beroende på var du vill arbeta.

Du bör lägga ned mycket tid på att planera utlandsvistelsen och att få koll på avtal och regler. Med checklistor och exempel hjälper vi dig att göra en översiktlig planering.

Tar du anställning utomlands är det mycket viktigt att vara ordentligt förberedd. Läkarförbundet i landet du ska arbeta i kan hjälpa dig med uppgifter. Läs mer om förberedelser inför utlandsarbete

Ditt anställningskontrakt

Ett skriftligt och detaljerat anställningskontrakt är viktigt då det alltid är svårare att reglera förhållandena i efterhand. Planerar du arbeta utanför Norden är arbetsrätten ofta mycket olik den svenska. I stället för lagar och kollektivavtal måste du kanske själv förhandla om löner och anställningsvillkor.

Kontraktet bör vara underskrivet av båda parter innan du flyttar från Sverige. De villkor som framkommit i platsannonsen och som förmedlats under intervjuer ska även stå i kontraktet innan det skrivs under. Innan kontraktet skrivs på bör du försäkra dig om att personen som skriver på kontraktet för arbetsgivarsidan är bemyndigad att skriva på anställningskontrakt.

Brittish Medical Association har tagit fram viktiga punkter att ha med i ett  utlandskontrakt. 

Övertid: Det bör alltid anges i kontraktet om övertidsersättning utgår.

Semester: Semesterförmånerna ska klart framgå av kontraktet. Den svenska semesterlagen bör tillämpas på utsänd personal. Blir du lokalanställd är det extra viktigt att avtala om semesterförmåner. Det är få länder som har så mycket semester som Sverige.

Helgdagar: Glöm inte att ta upp helgdagar i samband med att avtalet skrivs. Vill du t.ex. vara ledig över jul och påsk i ett land där dessa högtider inte firas bör du försöka avtala om ledighet för dessa dagar.

Lön och annan ersättning: Levnadsomkostnaden varierar kraftigt mellan olika länder och det kan vara svårt att få reda på vad som är en rimlig lön i det land där man skall börja arbeta. Kontakta läkarförbundet i arbetslandet, så kan de ge råd.

Hur söker jag arbete? 

Ett starkt CV är mycket viktigt liksom goda förberedelser inför en intervju. När du formulerar ditt CV behöver du veta hur man brukar formulera sig i just det landet du tänker söka arbete. Arbetsförmedlingen Utland har information och bra länkar till information om hur CV brukar se ut i olika länder. Bland annat Brittish Medical Association ger tips på hur man kan skriva ett CV: BMJ, Hospitaldr och FRCA.

Kvarstå som medlem i Läkarförbundet?

Flyttar du utomlands reduceras din medlemsavgift till Läkarförbundet kraftigt. Läs mer om aktuella villkor för medlemsskapet. Genom att vara kvar som medlem får du tillgång till Läkarförbundets webb med bland annat lönestatistik och rådgivning.

Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning för råd inför din utlandsvistelse.

Telefon: 08-790 35 10, må 9-12, ti-fre 9-12, 13-15  medlemsradgivningen@slf.se 

Senast uppdaterad 2018-01-30
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här