Läkarförbundets handledarpris

Vartannat år delar Läkarförbundet ut ett handledarpris till två pristagare, bland nominerade som mottagit SYLF:s lokala handledarpris under året.

Syftet är att höja handledningens status, och priset består, förutom av ära och uppmuntran, av 10 000 kronor och resa till prisutdelningen. 

Om du har frågor om handledarpriset mejla till PPAdministration@slf.se

För att få Läkarförbundets handledarpris ska pristagaren uppfylla minst ett av följande kriterier:

• Gott handledarskap under en lång period.
Ett gott handledarskap handlar bl a om att stödja den handledde i dennes kompetensutveckling och kontrollera att denne tillägnar sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som anges i Socialstyrelsens målbeskrivning. Pristagarna bör ha goda vitsord från de handledda.

• Belöning för punktinsatser som handledaren har genomfört under det gångna året.
Det kan t ex handla om att ha varit inspiratör till underläkarna, initierat ett nytt introduktionsprogram eller utvecklat någon ny praxis kring utbildningsklimatet på kliniken/vårdcentralen.

• Personer som ger stöd åt handledarna.
Exempel på detta är studierektorer som ger handledarstöd i form av utbildning, tid, ersättning, uppmuntran och skapar nödvändiga nätverk för handledarna.   

Senast uppdaterad 2017-01-30
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12