Minnesanteckningar från fortbildningsnätverket

Här hittar du minnesanteckningar och föreläsardokumentation.

Minnesanteckningar 

2016-04-07
2015-11-19

Presentationer

2016-04-07 Socialstyrelsen, nationella riktlinjer
2016-04-07 Socialstyrelsen, implementering

2015-11-19 Presentation Fortbildningsnätverk
2015-11-19 Fiktiv exempelrapport Fortbildning i dialog

Senast uppdaterad 2016-05-18
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12