Fortbildningsenkät

För att följa upp hur mycket fortbildning läkarna får genomför Läkarförbundet en enkät som vänder sig till specialistläkare.

Enkäten visar på en negativ utveckling under de senaste åren där läkare deltar allt mindre i kompetensutveckling. En tendens som går stick i stäv med de förväntningar som finns på att läkare ständigt bör uppdatera sin kompetens.

Orsaken är den styrning mot högt resursutnyttjande som finns för att klara sjukvårdsuppdraget inom budget. Det blir svårt att avsätta tid för lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet och det blir ont om tid för kunskapsöverföring, eftertanke och erfarenhetsutbyte.

Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan enkäten gjordes första gången år 2004 – från 8, 5 dagar till endast 6 dagar 2015. En av tio (11 procent) specialistläkare uppger att de inte ägnat sig åt någon extern fortbildning alls under 2015. Antalet dagar för extern fortbildning skiljer sig också markant mellan de olika landstingen/regionerna där spannet är mellan 4 dagar och 7,7 dagar.

Antalet timmar per vecka med internutbildning och egen fortbildning ligger konstant på låga nivåer. 1 timme per vecka respektive 2 timmar per vecka vilket är mindre än Läkarförbundets mål att alla specialistläkare ska kunna avsätta minst en halv dag i veckan sammanlagt för internutbildning och egen fortbildning. En av fyra specialistläkare anger att de har en kvart eller mindre intern fortbildning i veckan.

Fortbildningsenkät 2016

Fortbildningsenkät 2012

Fortbildningsenkät 2010

Fortbildningsenkät 2009

Fortbildningsenkät 2008

Fortbildningsenkät 2007

Fortbildningsenkät 2006

Fortbildningsenkät 2005

Fortbildningsenkät 2004

Senast uppdaterad 2016-12-08
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12