UEMS utvecklar e-plattform för bedömning av ST-läkare

Den europeiska organisationen för specialistläkare (UEMS) höll den 11 – 12 april ett möte i Bryssel. UEMS kommer att vidareutveckla en e-plattform som man tagit över från University of Sheffield.

Plattformen är idag väl testad, i drift och används i England av tiotusentals blivande läkare. Tanken är att e-plattformen, när den vidareutvecklats, ska kunna användas av ST-läkare i EU-medlemsländer som i dag saknar en e-plattform. Klicka här för att komma till e-plattformen som den dag ser ut hos University of Sheffield.

https://www.minerva.shef.ac.uk/

UEMS kommer att delta i EU-kommissionens arbete med ett europeiskt referensnätverk för vårdgivare, vars syfte är att förenkla tillgången och rörligheten av sakkunskap som rör den högt specialiserade vården. Tanken är att det ska förbättra tillgången på högspecialiserad vård och behandling av ovanliga sjukdomar i Europa. Initiativet härrör från Direktiv 2011/24/EU om patienters rätt till gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
För mer information.

UEMS arbete med ackreditering av fortbildning diskuterades. I februari 2014 anordnade UEMS en stor konferens om Continuing Medical Education (CME). Konferensen samlade parter involverade i arbetet med CME i Europa exempelvis utbildningsanordnare och utbildningsackrediterare, och finansiärer. Man diskuterade gemensamma ståndpunkter och värderingar för hur arbetet med CME bör bedrivas och utvecklas.

Vid UEMS möten deltar representanter från europeiska läkarorganisationer och specialitetsföreningar. Den svenska delegationen leds av Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets forsknings- och utbildningsdelegation.

Ytterligare information om mötet finns på UEMS hemsida

UEMS tillkom år 1958. Organisationens syfte är att internationellt företräda de specialistutbildade läkarna. UEMS är en icke statlig organisation som består av nationella medicinska organisationer och medicinska specialiteter inom Europeiska unionen och i associerade länder. Organisationen har i dag 34 medlemsländer och 39 specialistsektioner. UEMS driver frågor som handlar om att uppnå hög kvalitet på hälso- och sjukvård för europeiska medborgare, hög standard på den medicinska utbildningen och att främja rörligheten för de medicinska specialisterna inom Europa.

Senast uppdaterad 2014-05-21
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton