Så ser förbundets medlemmar på sin fortbildning

Läkarförbundet har för första gången frågat sina medlemmar som är kliniskt verksamma vid sjukhus inom sex breda basspecialiteter hur de ser på sin fortbildning.

Sjukhusen i studien har rankats utifrån svaren från de specialister som tydligt svarat att de anser att fortbildningen motsvarar deras krav på en önskvärd utbildning. Förhoppningen är att rankningen ska kunna belysa mönster, styrkor och svagheter inom sjukhusen. Detta för att få till stånd en konstruktiv dialog med arbetsgivarna snarare än att peka ut de som rankats lågt.

Den fråga som får högst resultat av specialisterna i undersökningen är den som handlar om utrymme att rådgöra med kolleger. Där kände 76 procent tydligt igen sig.  Även de frågor som handlade om huruvida chefen främjar och uppmuntrar extern fortbildning besvarats positivt; drygt hälften av specialisterna instämde i påståendet. De frågor som får sämst resultat handlar om tydliga riktlinjer för deltagande i kurser och konferenser och kvaliteten på innehåll och pedagogik i internutbildningen.

— Jag tror att tydliga mål, riktlinjer och struktur är en förutsättning för att vi ska få en god fortbildning. Med hjälp av dessa verktyg ökar fortbildningens kvalitet automatiskt, säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

Ta del av rapporten.

För frågor, kontakta Per Wahlstedt, utredare på förbundet, per.wahlstedt@slf.se.

Senast uppdaterad 2015-06-18
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12