Hjälp oss påverka din fortbildning

Läkares fortbildning är en viktig fråga för Läkarförbundet. Vi gör kontinuerligt en enkät för att följa upp att läkarna får den fortbildning de behöver för sin professionella utveckling.

Besvara enkäten här

Fortbildningsenkät 2016 har nu skickats ut till 3000 slumpvis utvalda specialister.

Den senaste fortbildningsenkäten genomfördes år 2012 och visade att antalet dagar per år med extern fortbildning sjunkit drastiskt sedan enkäten gjordes första gången år 2004. Resultaten kommer att användas som underlag i Läkarförbundets påverkanspolitiska arbete för en god fortbildning där förbundet bland annat driver frågan om en reglerad fortbildning.

För att kunna basera det arbetet på tillförlitliga resultat med hög trovärdighet är vi beroende av hög svarsfrekvens. Det är därför viktigt att du som fått enkäten svarar på den. Det tar cirka 10 minuter. Svaren behandlas konfidentiellt och redovisas så att enskilda svarande inte kan identifieras. Enkäten kommer vara öppen i cirka en månad.

Frågor angående enkäten kan ställas till Per Wahlstedt på Läkarförbundets kansli:

Mobil: 070-790 56 83
E-post: per.wahlstedt@slf.se

Senast uppdaterad 2016-06-21
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12