Forskarutbildning för läkare

Forskarutbildning för läkare omfattar dels kurser och litteraturstudier, dels ett forskningsarbete som redovisas i avhandlingen och försvarast vid disputationen.

Forskning läkare bildForskar­utbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier men tiden kan variera.

För att kunna antas till forskarutbildning krävs att du har minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå. Du måste dessutom självklart uppfylla de specifika kraven på behörighet för det ämne du vill antas till. Ta kontakt med prefekten på den institution du skulle vilja forska vid och hör dig för om vad som krävs och vilka möjligheter det finns att bli antagen.

När du har blivit antagen till en forskarutbildning är du forskarstuderande. I dagligt tal kallas alla forskarstuderande ofta doktorander, men doktorand är egentligen en av flera möjliga anställningsformer för forskarstuderande. Forskarstudier kan finansieras på olika sätt och ske under varierande anställningsformer med skilda villkor. Läs mer om anställningsformer.

Universiteten får bara anta personer till forskarutbildningen vars finansiering är garanterad, antingen genom anställning som doktorand eller på andra sätt. Läs mer om finansieringskravet.

Forskarutbildning vid preklinisk respektive klinisk ­institution

Omkring en fjärdedel av doktoranderna är registrerade vid ­prekliniska institutioner. Forskarutbildning vid preklinisk institution förläggs oftast under grundutbildningen eller i övergången mellan grundutbildning och AT. Ofta genomförs grund- och forskarutbildning parallellt till en början. Den ­forskarstuderande får dock räkna med att ägna sig åt ­forsk­ning på heltid under en eller flera perioder genom studie­uppehåll, under sommarlov etc. Forskarutbildning vid klinisk institution sker vanligen under ST eller därefter. De första kontakterna inför en klinisk fors­karutbildning kan etableras under kurstid, vikariat, AT eller under ST. Kliniker forskar i mindre utsträckning än prekliniker på heltid.

Det går bra att när som helst börja forska, exempelvis under sommarlov, men villkoren för allmän och särskild behörighet måste vara uppfyllda före formell registrering. För allmän behörighet krävs minst 120 poäng i grundutbildningen. Särskild behörighet förutsätter tillräckliga kunskaper i det ämnesområde inom vilket forskarutbildningen ska ske. De kunskaper som förvärvas under grundutbildningen i det aktuella ämnet brukar tillgodose detta krav.

Mer information

Du hittar bra information om forskarutbildning på Högskoleverkets webbplats och i www.doktorandhandboken.nu

Universiteten har också egna doktorandhandböcker och varje forskarutbildningsämne har allmänna studieplaner för sin forskarutbildning där det framgår vad utbildningen innehåller vid respektive institution.

Senast uppdaterad 2015-01-09
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12