Vill du forska?

Är du läkare och funderar på att forska? Kul! Forskning är stimulerande, utmanande, utvecklande och roligt, men också krävande. 25 procent av medicinarna i Sverige avlägger förr eller senare medicinsk doktorsexamen.

Forskning läkare bildNär du forskar som läkare får du tillfälle att fördjupa dig i något du är intresserad av samtidigt som du bidrar till att ta fram ny eller fördjupad kunskap som kommer många till gagn.

Forskarutbildning omfattar dels kurser och litteraturstudier, dels ett forskningsarbete som redovisas i avhandlingen och försvaras vid disputationen. Forskar­utbildningen ska ­motsvara fyra års heltidsstudier men tiden varierar. Ett mindre antal medicinare avlägger licentiatexamen som motsvarar fyra terminers heltidsstudier.

Att forska

Du skriver artiklar, rapporter och ibland också böcker. Forskning ger möjlighet till många internationella kontakter och du kan få delta i vetenskapliga konferenser världen över. Du kommer dessutom att undervisa och handleda studenter. Efter hand kan du bygga upp egna forskargrupper och forskningsmiljöer.

Du kan börja forska när som helst under karriären och fortsätta hela livet. Det finns möjlighet att forska hos många olika arbetsgivare och som egen företagare. Beroende på var du befinner dig i karriären ser möjligheterna olika ut.

Disputera eller inte?

Om du vill bedriva självständig forskning, söka egna forskningsmedel och bygga upp en egen forskningsgrupp är det nödvändigt att vara disputerad. För att kunna ansöka om egna projektpengar från de stora forskningsfinansiärerna är det ett minimikrav att vara disputerad. Det samma gäller i många landsting om du vill ansöka om t.ex. ALF-medel.

Även om du forskar hos andra arbetsgivare än universiteten och landstingen och får finansiering direkt av din arbetsgivare skiljer sig villkor och karriärmöjligheter mellan disputerade och icke disputerade forskare.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets webbplats: Doktorshandboken

Läkarförbundet om forskning

Forskning och villkoren för forskare är en viktig politisk fråga för Läkarförbundet. Läs mer om vårt arbete med forskningens villkor.

Läkarförbundet arbetar för att läkare ska ha goda möjligheter att forska. För att främja den kliniska forskningen arbetar förbundet nu med att utvärdera och utveckla formerna för ALF-anslagen.
Läs mer i Läkare som forskar - Länken mellan medicinsk forskning och sjukvård

Utbildnings- och forskningsdelegationen

I Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, sitter företrädare för yrkes- och specialitetsföreningar. Läs mer om UFO

Kontakt

Har du frågor om Läkarförbundets arbete med utbildning och forskning kontakta gärna avdelning Politik och profession. För frågor om utbildning som rör din egen arbetssituation kontakta Medlemsrådgivningen.

Senast uppdaterad 2016-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12