Karriär & utbildning

Att utvecklas genom utbildning och fortbildning är viktigt för läkare.Utbildning läkare bild

En sjukvård med hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. Att läkarna har den kompetens och det professionella förhållningssätt som behövs är absolut nödvändigt för att få patienternas och samhällets förtroende.

Utbildning

Läkarförbundet vill utveckla grundutbildningens kvalitet bland annat genom ökad samverkan mellan universiteten, sjukvårdshuvudmännen, myndigheter och läkarnas organisationer.

Läkarförbundet för en aktiv dialog med såväl ämnesföreträdarna, som företrädare för myndigheter och arbetsgivare för att påverka och förbättra villkoren för läkare under AT och ST. Här fyller Läkarförbundets nätverk för studierektorer en viktig funktion.

Fortbildning

Kunskap är en hörnsten som sjukvården bygger på, där kvaliteten beror på läkarens kompetens och skicklighet. Läkare måste därför ha goda förutsättningar under hela yrkeskarriären för att ta till sig ny kunskap och tillsammans med kollegor förbättra diagnostik och behandling.
Läkarförbundet menar att alla specialister behöver tid och resurser för att kontinuerligt fortbilda sig. Genom en årlig enkät har Läkarförbundet visat att det specialisterna inte får den fortbildning de behöver.
Läs mer i Kvalitetssäkrad fortbildning för alla läkare - Läkarförbundets fortbildningspolitiska program. Läs också det gemensamma ställningstagande om fortbildning som Läkarförbundet och Läkaresällskapet antagit. Läs mer 

Forskning

Läkarförbundet arbetar för att läkare ska ha goda möjligheter att forska. För att främja den kliniska forskningen arbetar förbundet nu med att utvärdera och utveckla formerna för ALF-anslagen.
Läs mer i Läkare som forskar - Länken mellan medicinsk forskning och sjukvård

Utbildnings- och forskningsdelegationen

I Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, sitter företrädare för yrkes- och specialitetsföreningar. Läs mer om UFO

Kontakt

Har du frågor kontakta Medlemsrådgivningen.

Senast uppdaterad 2016-11-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12