Karriärmässa Stockholm

Datum: 2017-05-06 Kl. 08:30-15:45

Dagen inleds av Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet. Därefter följer tre olika teman; chef- och ledarskap, forskning och e-hälsa. Inom varje tema kommer läkare som valt olika inriktningar i karriären att dela med sig av sin resa.

Föreläsarna samtalar sedan på scenen tillsammans med representanter från Läkarförbundets föreningar, råd och delegationer som på olika sätt har aktuellt område på sin agenda. Dagen avslutas med en föreläsning om vad det kan tillföra att röra på sig i yrkeslivet, både geografiskt och mellan olika arbetsgivare.

I pauserna kan du mingla bland utställare från olika branscher, träffa kollegor, äta lunch och fika.

Plats: Konferens & Event 7A, Odengatan 65
Lokal: Loke

Moderator: Jonas Ålebring, ST-läkare i anestesi och intensivvård, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse och ordförande för SYLF (Sveriges yngre läkares förening).

Program

08.30-09.30 Registrering & kaffe

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

09.30-10.00 Inledning, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

 

 

 

 

10.00-11.15 Tema: chef- och ledarskap 

Cecilia SwärdCecilia Swärd ansåg att hon fick påverka för lite i arbetet och hamnade av en slump på en ledarskaps-ST. Där fick hon hjälp med mycket – bland annat att vända frustration till entusiasm och samhörighet. Hon är nu specialist i psykiatri samt AT-chef för NU-sjukvårdens knappt 100 fantastiska AT-läkare. Cecilia funderar över vad karriär egentligen betyder för henne och tar upp reflektioner som uppkommit längs vägen.

 

 

Tina Crafoord

Tina Crafoords resa inom ledarskap var inte utstakad från början. Hon valde anestesi och intensivvård och under sin ST-tid kom hon snabbt in på att vilja vara med och påverka. Att förändra och våga pröva nytt. Vilket hon även fick utlopp för att göra tillsammans med andra på sin klinik. Sett i backspegeln ser hon att det faktum att hennes handledare även var verksamhetschef, gjorde att de ofta pratade ledarskap och frågor som rörde det. Som relativt nyfärdig specialist blev Tina Crafoord först läkarchef och verksamhetschef för en verksamhet förlagd på två orter och med 450 medarbetare. Det var ett val hon aldrig ångrat! Tinas starka övertygelse är att sjukvården även ska ledas ur ett medicinskt perspektiv. Men det förutsätter att läkare vågar axla det ansvaret. Tina brinner för frågan att få fler läkare att våga ta steget och ämnar beskriva sin bild av hur styrning av sjukvård sker idag och vad det ställer för krav på ledarskapet.

Samtalsledare: Thomas Lindén, specialist i neurologi och psykiatri, docent och regional chefläkare i Halland. Ordförande i Läkarförbundets chefsförening och ledamot i förbundsstyrelsen. 

11.15-12.15 Lunch på plats med tid för mingel

12.15-13.15 Tema: forskning

Carl Johan Sundberg

Carl-Johan Sundberg är prefekt vid institutionen för Lärande, Informatik, Mangement & Etik vid KI. Han är legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi. Just nu leder Carl-Johan även ett stort projekt inom e-hälsa med fokus på datoriserad anamnestagning och är medicinsk redaktör på Läkartidningen. Han har många olika uppdrag som ledamot. Bland annat i Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska Kommission, WADAs gendopingkommitté, Europeiska rymdorganet ESAs arbetsgrupp samt ordförande för Forska!Sverige (stiftelse som verkar för medicinsk forskning).


Annika AlteriusAnnika Alterius är legitimerad läkare och Head of Medical Affairs på Novo Nordisk, ett multi-nationellt läkemedelsföretag, där hon leder ett Medical team på sju personer. Hon har tagit klivet in i en forskande näringslivsbransch, där strategiskt tänkande, förmågan att se nya möjligheter och ett tydligt ledarskap är en förutsättning för att lyckas. För Annika är det en passion att vara en aktiv part i Life Science och att bryta ny mark inom samverkan mellan näringsliv och sjukvård. Hennes bakgrund som läkare är en stor tillgång inom en forskande läkemedelsindustri.

Samtalsledare: Jonas Fuxe, docent och cancerforskare på Karolinska Institutet. Styrelseledamot i Stockholms läkarförening och vice ordförande i SACOs styrelsen på Karolinska Institutet.

13.15-13.30 Paus

13.30–14.30 Tema: e-hälsa

Sara Lei

Sara Lei är ST-läkare i internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hon har tidigare undervisat i gruppdynamik och ledarskap på Karolinska Institutet och läser nu in slutet på en magisterexamen i sjukvårdsmanagement. Hon har arbetat brett med hälso- och sjukvårdsfrågor i sina tidigare fackliga uppdrag som styrelseledamot för SYLF och lokalt i Norrbotten. Sara arbetar parallellt med sin ST som klinisk rådgivare för e-hälsoföretaget Cambio Healthcare Systems, där hon fokuserar främst på "patient engagement" och mobilitet. Hon bidrar också med det viktiga kliniska perspektivet under utveckling och införande av nya tekniska lösningar. Sara strävar efter att som kliniskt verksam läkare vara medskapare till de stödjande IT-system hon själv vill använda - allt för större patientnytta och smidigare vård.

Ragnar LindbladRagnar Lindblad  är specialist i allmän internmedicin och jobbade femton år kliniskt. Ett stort intresse för datorns möjligheter och vårdens processer ledde till en tjänst som IT-chef på östkusten, managementkonsult i B3IT och VD i dotterbolaget B3IT Healthcare. Nu kröner han karriären som avdelningschef Vårdens digitalisering vid Koncernstab Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. I ansvaret ingår att få Framtidens vårdinformationsmiljö på plats. Det handlar om förändringsledning och att få alla med sig, från politiker och tjänstemän till vårdprofessionerna, för att bidra till framtidens hälsa.

Johan Månflod är distriksläkare i Uppsala med erfarenheter av utvecklingsprojekt såväl på it-sidan på landstingssidan, vilket han ägnar ungefär halva sin arbetstid åt. I Uppsala närmar man sig frågorna bla genom att via sin "EPJ-enhet" (elektronisk patientjournal) anställer flera läkare på deltid under de tider som de it-relaterade utvecklingsprojekten pågår.

Samtalsledare: Rikard Lövström, specialist i allmänmedicin. Konsult, medicinsk sakkunnig i nationella IT-projekt. Rikard har deltagit i en rad nationella utvecklings- och förvaltningsprojekt på nationell nivå och är ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.

14.30–15.00 Kaffe & mingel

15.00–15.45 Jakob Ratz Endler avslutar dagen.

Jacob Ratz Endler

Jakob är narkosläkare och stående krönikör i Läkartidningen. Han har arbetat utomlands i olika roller och kommer att prata om nyttan och riskerna med ett varierat yrkesliv.

 

 

 

 

Utställare:
Region Gävleborg, Folksam, Dedicare, Försvarsmakten, Landstinget Sörmland, Karolinska Universitetssjukhuset och Lipus

Senast uppdaterad 2017-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12