Karriärkväll Umeå

Datum: 2017-04-06 Kl. 17:00-20:30
Plats: Bergasalen NUS

Program

17.00–18.00  Registrering, mat och mingel

18.00–18.10  Inledning, Cecilia Nordenson, ordförande i Västerbottens läns läkarförening


18.10-18.40  Patrik Danielson
är professor i anatomi och överläkare i ögonsjukdomar. Han leder en forskargrupp inom experimentell/translationell bindvävsforskning i syfte att hitta metoder att förebygga och behandla synhindrande ärr. Som professor är han även lärare på läkarprogrammet och andra utbildningar inom medicinska fakulteten. Han blev professor vid 34 års ålder och är fortfarande fakultetens yngste professor. Patrik kommer att berätta om sin egen karriär och sitt arbete för att skapa karriärvägar för läkare som vill både forska och arbeta kliniskt.

18.40-19.10 Marie Rodling Wahlström
För att möta nuvarande lokalbehov och  framtidens krav på moderna vårdlokaler investerar Västerbottens läns landsting i att utveckla sjukhusområdena i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Detta innebär byggnation av nya  och renovering av befintligalokaler, något som samtidigt blir en katalysator för att utveckla  arbetssätten för en effektivare och säkrare vård. Den stora framgångsfaktorn i dessa stora projekt kommer att vara samarbete. Marie Rodling Wahlström som leder och samordnar arbetet berättar om de utmaningar och möjligheter som detta innebär.
"– I mitt nuvarande arbete har jag ett stort engagemang för förändring och utveckling. Motsvarande engagemang har funnits som drivkraft inom praktisk klinisk verksamhet,och inom forskning samt för kris- och katastrofverksamhet", säger Marie.

19.10-19.40  Kaffe


19.40-20.10 Jan-Eric Eriksson
är specialist i barn- och ungdomsmedicin och arbetar som barnläkare i Västerbotten. Jan-Eric har också TB vård och flyktinghälsofrågor som ansvarsområde i länet.

20.10-20.30  Sammanfattning

Moderator: Cecilia Nordenson, ordförande i Västerbottens läns läkarförening

Kvällens utställare: Folksam, Försvarsmakten, Läkarjouren, Västerbottens läns landsting

Senast uppdaterad 2017-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12