Fortbildningskurs för distriktsläkare: Allmänläkaren och sjukintyget

Datum: 2018-03-21 08:00 - 2018-03-22 17:00
Plats: Internat Steningevik, Stockholm

Kursbeskrivning: Problemområdet kommer att belysas utförligt med föreläsningar och genomgång av tillämpliga delar av gällande försäkringsmedicinska regelverk och riktlinjer. Färdigheter och förhållningssätt i konsultationen kommer att tränas i rollspel och diskussioner i små grupper. Deltagarnas förväntningar och behov inventeras vid kursstart. Det övergripande målet är att läkaren ska bli mer medveten om komplexiteten i sjukskrivningsuppdraget och bli mer nöjd med sitt sätt att sjukskriva.

Information om tid, plats och detaljerat schema kommer att skickas ut per mejl till de som antagits.

Anmäl dig här

Senast uppdaterad 2018-01-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12