Läkarförbundets fullmäktige

Fullmäktige är Läkarförbundets högsta beslutande organ som träffas en gång per år.

De 28 lokala läkarföreningarna, de åtta yrkesföreningarna och Sveriges läkarförbund Student utser cirka 140 delegater som ska representera dem vid fullmäktige.

Vad händer på mötet?

Under mötesförhandlingarna diskuterar man förbundets verksamhet och inriktningar. Via utskott diskuteras de motioner och propositioner som inkommit till fullmäktige. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställer verksamhetsplanen, budget och medlemsavgifter.  

Val

Förbundsstyrelsens 14 ledamöter väljs på fullmäktigemötet. Under mötet väljs också valberedning och revisorer.

Motioner

De flesta motioner skrivs av delföreningar men alla medlemmar har rätt att lämna in motioner. Motionerna skickas till: motioner.fm@slf.se

Senast uppdaterad 2017-03-27