Kvalitetssäkring

Vårdgivare ställs inför alltmer ökade krav på kvalitetsuppföljning av sjukvården med rapportering till landsting och nationella register.

KVALPRAK 2000 är en web-baserad tjänst specifikt framtagen för att tillgodose behovet av kvalitetssäkringsprogram för den småskaliga professionsstyrda sjukvården.

Programmet har varit i bruk sedan 1995 och har i dagsläget cirka 400 användare.

Genom insamling av uppgifter till formulär på webben kontrolleras olika säkerhets och kvalitetsparametrar. Som verksamhetschef uppmärksammas du på aktuella krav och regler som du skall hantera inom vården.

Programmet är anpassat för en läkare och lämpligast för läkarmottagningar med högst 3 läkare och sköterskor.

KVALITET I VÅRDEN=KIV är ett program för kvalitetssäkring för mottagningar med fler än 3 läkare. All personal är inkluderad i programmet.

KVALPRAK AB erbjuder möjlighet att köpa dokumentmallar som berör olika områden där en läkarmottagning bör ha skriftlig dokumentation. Exempel på sådana mallar är Patientsäkerhetsberättelse och Hygienrutiner.

KVALPRAK är skapat genom ett samarbete mellan Stockholms privatläkarförening och en IT-konsult. KVALPRAK AB ägs till 49 % av SSPLF.

För mer information se www.kvalprak.com

 
Senast uppdaterad 2016-10-03
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12