Valberedning

För beredning av vid fullmäktigemöte förekommande val skall finnas en valberedning.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter jämte två suppleanter. Valberedningen utser inom sig sammankallande. Valberedningen väljes vid ordinarie fullmäktigemöte för en tid av ett år. Längsta mandattid är tre hela mandatperioder och ledamöterna väljes så att en ny ledamot väljes varje år. Valberedningen åligger att senast två veckor före mötet delge fullmäktige förslag till val.

Valberedning inför 2018 års fullmäktige

Per Zetterlund  SAMMANKALLANDE
e-post:  per@ahuskliniken.se

Ragnar Jonell
e-post: jonell@swipnet.se

Maria Cederholm
e-post: cederholm.maria@gmail.comSuppleanter:

Peter Revesz
e-post: revesz@hotmail.com
Staffan Henriksson
e-post: staffan.o.henriksson@gmail.com

 

 

 
Senast uppdaterad 2017-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12