Om oss

  
 
Styrelsen från vänster till höger: Hannu Määttänen, David Jörgensen, Katarina Johansson, Sven Söderberg(Ordförande), Ulf Zackrisson, Eva-Britt Tågsjö, Thomas Anderson

 


Bäste kollega

Vi ser fram emot att se dig som medlem i Svenska Privatläkarföreningen och Sveriges läkarförbund. Varje ny medlem gör hela läkarkåren starkare. Ju fler medlemmar vi har med oss, med desto större tyngd kan vi driva våra frågor och göra rätt prioriteringar för Sveriges läkare.

Till dig som arbetar som egenföretagare eller är kostnadsställeansvarig i Praktikertjänst eller något annat vårdbolag med eget ekonomiskt ansvar.

Vi inom Svenska Privatläkarföreningen skulle gärna vilja se dig som medlem i vår yrkesförening. Att etablera sig självständigt som läkare är ett stort steg i yrkeskarriären. Vi hoppas och tror att du som tagit steget trivs i din nya yrkesroll. Vi är för närvarande cirka 1200 läkare i föreningen, men vi tror och hoppas att alltfler kolleger precis som vi kommer att ta steget till ett mera självständigt yrkesliv i framtiden.

Nedan följer en presentation av föreningens funktioner

SPLFs kansli

Kansliet finns på Läkarförbundet, Villagatan 5 i Stockholm. Här arbetar Johnny Gustafsson som kanslisekreterare. Johnny kan hjälpa dig att få svar på dina frågor, alternativt lotsa dig vidare till rätt instans. Johnny nås på tel. 08 – 790 33 30 eller via e-post på johnny.gustafsson@slf.se

SPLF:s styrelse

Består av sju medlemmar från olika delar av landet och är verksamma inom olika specialiteter.

Styrelsens viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och yrkesmässiga intressen. Vi bedriver upplysnings- och påverkansarbete för läkarinflytande och privat vård inkluderande läkarvårdstaxans utveckling, ersättningsetableringar samt bevakning av vårdvalen så att de passar för den småskaliga läkarledda privat drivna vårdens förutsättningar.

Styrelsen bevakar och företräder privatläkarnas intressen internt inom läkarförbundet vilket inkluderar centralstyrelsen samt representation i förbundets råd & delegationer.

Juriststöd

Som medlem har du möjlighet att kontakta läkarförbundets jurister för rådgivning. De lämnar råd till medlemmar som bedriver läkarverksamhet i egen regi, medverkar vid etablering av privatpraktik samt biträder våra medlemmar vid tvister med huvudmännen/Landstingen. De bevakar tillsammans med SPLF:s styrelse läkarvårdstaxan och utvecklingen av den privat drivna vården som en alternativ och erkänd vårdform genom kontakter med politiker och myndigheter. Formaliserat samarbete finns också med advokatbyrå dit medlemmar kan hänvisas för hjälp med affärsjuridiska frågor till rabatterad kostnad. Tillsammans hjälper vi medlemmar som är egenföretagare eller Praktikertjänstanslutna i en mängd frågor.

Privatläkarekonomi PLE

Vi bedriver också kursverksamhet runt ekonomi och skattefrågor för företagare, i samarbete med Svensk Privatläkarservice AB.

SPLF:s lokalavdelningar

SPLF består också av ett antal lokalavdelningar varav somliga är mycket aktiva. Här kan Du träffa kolleger och få råd och stöd i olika frågor.

Nyhetsbrev

SPLF:s styrelse håller medlemmarna informerade om aktuella frågor via
nyhetsbrevet som skickas per e-mail till medlemmarna minst 6 gånger per år.

Med vänlig hälsning och med en förhoppning om att snart se dig som medlem.

Sven Söderberg
Ordförande

 
Senast uppdaterad 2018-04-25
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12