Nyhetsbrev SPLF mars 2018

Tyvärr fortsätter här rapporteringen om hur landsting/regioner jagar läkare verksamma på "taxan". Men några lite mer upplyftande nyheter finns också med.

Fullmäktige lördag 14/4 2018.

Årets höjdpunkt i SPLF är Fullmäktige som äger rum på IVA i Stockholm den 14/4. Inledningstalar gör Anders W Jonsson, centerpartiets talesperson inom sjukvård och en möjlig minister i en alliansregering efter valet. Alla medlemmar är som vanligt välkomna på Fullmäktige även om man inte är ombud.

Seminarium med Skatteverket (SKV) i Stockholm

SPLF är som bekant angelägna om att våra medlemmar följer lagar och regler, inte minst gäller det skatter. Vi har sedan flera år en samverkan med SKV kring detta. Nästa möte äger rum i

Stockholm 18/4 där även Vårdföretagarna m.fl. deltar. Se hemsidan för anmälan. Först till kvarn gäller.

Samtal med Socialutskottet

Inför valet är det extra viktigt att hålla igång samtal med politiker. Socialutskottet har ett avgörande inflytande över sjukvårdspolitiken. Vi har därför träffat representanter för alla partiers företrädare där. (Utom vänsterpartiet som har demonstrerat en så totalt negativ inställning till privatvård att det är meningslöst att försöka påverka dem.) Samtalen har präglats av en god dialog och även renderat en del politikerbesök på mottagningar på flera håll i landet. Inte minst har socialdemokrater visat intresse för privatvård vilket är mycket positivt. Det finns inom nuvarande regeringspartier många goda pragmatiker som vill ha bra sjukvård med hög kvalitet till rimlig kostnad. Att de inte hörs så högt i den allmänna debatten är ett problem, men vi samverkar med alla som vill lyssna. Att utveckla svensk sjukvård på ett kostnadseffektivt sätt kräver en mångfald av vårdgivare och läkare som företagare har visat sig ha en god förmåga att kombinera hög kvalitet och kontinuitet med låga kostnader.

Konflikter med landsting/regioner

Som jag berättade i förra brevet är det hårda tag på gång i Stockholm och Skåne just nu mot flera av våra medlemmar verksamma enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL). Det verkar som att man letar efter varje möjlighet att stänga etableringar och tar inte längre någon hänsyn till lagar och avtal. Man har t.o.m. aviserat att sjuka läkares etableringar skall stängas, helt i strid med reglerna i LOL där det klart anges att sjukdom är grund för att verksamhet på deltid är tillåtet. Man begär även tillgång till tusentals journaler utan grund och utan att alls beakta att vi läkare har en tystnadsplikt som vi måste beakta i enlighet med våra etiska regler och svensk lag. Det undantag som ger landstingen viss möjlighet att begära journalhandlingar om man har klar grund att misstänka oegentligheter ger inte obegränsad rätt för tjänstemän i ett landsting att utan kontroll rota runt i våra patienters journaler! Man har även försökt andra "trick" som att hävda att läkare skall tvingas ansluta sig till diverse "kvalitetsregister" utan någon som helst ersättning och i strid med lagen. SPLF och juristerna på Läkarförbundet gör vårt bästa för att stötta kollegorna som drabbats av dessa övergrepp. Om du själv är utsatt: Hör av dig!

Avslutningsvis vill jag för att undvika alla möjligheter till missförstånd åter påpeka det självklara: SPLF stöttar inte oreserverat medlemmar som begått allvarliga fel eller fuskat.

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

 
Senast uppdaterad 2018-03-21
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12