Nyhetsbrev Maj 2018

Nyhetsbrevet Maj handlar om bland annat Fullmäktigemötet den 14/4 och Moms på hyrpersonal.

Snön smälter sakta och nazister marscherar på våra gator i småstäder som Boden. Ur led är tiden!

Fullmäktige lördag 14/4 2018. Det finns hopp!

Som vanligt ett välbesökt möte med intressanta diskussioner samt god samvaro. Anders W Jonsson gav hopp om att en ny regering kan skapa ett nytt system för öppenvård mer likt det danska eller norska systemet och senare kom en bekräftelse när SR gick igenom sjukvårdspolitiken för de olika partierna. Den nuvarande regeringen och dess stödparti verkar däremot bara vilja sabotera svensk sjukvård med ökad byråkratisering och angripa ett ickeproblem, vinsterna, i stället för reella problem, köer och låg kontinuitet. Valet blir intressant!

På Fullmäktige gick vi som vanligt igenom politiken som vi skall bedriva under året och huvudsaken är som alltid att försvara och utveckla svensk läkardriven sjukvård. En motion bifölls även med krav på bättre samordning mellan journalsystem i offentlig och privat driven vård, för att öka patientsäkerheten.

Ingrid Synnerstad avgick från styrelsen och avtackades med förhoppning om att hon senare återkommer. Katarina Johansson invaldes i stället. Hon är gynekolog i Linköping med egen etablering på taxan.

Skatt på privata sjukvårdförsäkringar 1 juli 2018

För att minska efterfrågan på sjukvårdsförsäkringar har regeringen i vårpropositionen smugit in en beskattning av dessa. Läkarförbundet menar att det är det bättre att åtgärda problemen, dvs. anledningen till att folk vill ha privata försäkringar, än att beskatta dem. För många privata kollegor kan en beskattning på sikt medföra färre försäkrade och därmed mindre arbete för oss. Det finns ett litet hopp att förslaget stoppas i Riksdagen då hela alliansen och SD är emot men eftersom det är en del av budgeten kan förändringen ändå komma att genomföras.

Moms på hyrpersonal

Skatterättsnämnden har kommit fram till att momsbefrielsen för sjukvård inte gäller för aktiebolag som hyr in personal. Det här kan bli mycket dyrt för privata vårdgivare och innebär olika konkurrensvillkor mellan landsting och privata utförare. Tillsammans med Vårdföretagarna försöker vi se hur man ska motverka detta och hoppas att beslutet inte står sig efter överklagandet.

Konflikter med landsting/regioner

Tyvärr går jakten på privatläkarna vidare. Läkarförbundet ser med allvar på detta vilket även framförts i Läkartidningen och vi kommer att agera på många fronter för att motverka detta. Vi stöttar drabbade kollegor och vi driver på politikerna för att se om vi den vägen kan få stopp på förföljelserna. Fortsättning följer med säkerhet!

Avslutningsvis vill jag för att undvika alla möjligheter till missförstånd åter påpeka det självklara: SPLF stöttar inte oreserverat medlemmar som begått allvarliga fel eller fuskat.

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

 
Senast uppdaterad 2018-05-02
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12