Nyhetsbrev Februari 2018

Det här Nyhetsbrevet handlar nästan enbart om den "jakt" som vi upplever åter är aktuell på privatläkare. Vi gör allt vi kan för att motverka detta: Aktiverar juristerna på Läkarförbundet, uppvaktar politiker, använder tyngden som finns i ett enat förbund som vill ha en mångfald av vårdgivare i svensk sjukvård. Se även "Signerat" i Läkartidningen.

Många "avregisteringar" av taxeläkare. Varning!

Tyvärr har allt fler läkare på taxan drabbats av att deras etablering avregistrerats eller så vägras man "ersättningsetablering", dvs att en kollega tar över etableringen när man själv slutar. Vi har redan flera fall där domstolsförhandlingar är aktuella och där vi stöttar medlemmar så gott vi kan.

Just nu är SLL klart mest aggressiva, men andra landsting/regioner är inte overksamma. Vi vill att alla privatläkare är medvetna om detta och agerar så att inte fler fall som gått att undvika inträffar. Vi kan inte i ett nyhetsbrev ge alla detaljer och information om alla bestämmelser och regler men här följer några huvuddrag i de problem som drabbat kolleger. Är du osäker eller har frågor så kontakta någon i styrelsen.

Landsting/regioner har två huvudsakliga grunder för avregistreringar eller vägran att tillåta ersättningsetablering när det gäller etableringar enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL).

Den första metoden är att man gör en "fördjupad uppföljning" (FU) på ofta tveksamma grunder och agerar sedan felfinnare och med anledning av de "fel" man finner avregistreras mottagningen, ofta utan någon domstolsprövning. (Den länk som anges ovan går till SKL och FU enligt denna är inte sanktionerad av SPLF.) Man ger ingen varning och möjlighet till rättning utan går direkt på att stänga av läkaren från ersättning. De fel man slår ner på kan vara t.ex. för kortfattad journalföring, för "enkla" besök som inte berättigar till normalersättning, för stor andel av besök med särskilda åtgärder (normalarvodet skall vara "huvuddelen av den medicinska verksamheten" enligt lagen), höga kostnader för lab och röntgen, eller "dubbelregistering" av besök med särskilda åtgärder. Vad gäller särskilda åtgärder får ju i normalfallet bara en sådan användas vid ett besök och att då ange att patienten varit på två besök olika dagar är ett brott mot reglerna om man de facto utfört två särskilda åtgärder vid ett besök. Så gör inte det om det inte klart anges i förordningen att det är tillåtet!

Den andra metoden man använder är att påstå att läkaren brustit vad gäller heltidskravet som anges i LOL och därför skall avregisteras eller inte få ersättningsetablering. Heltidskravet är mycket luddigt formulerat i lagen och vad som avses är föremål för olika tolkningar. Att landstinget/regionen anser att heltidskravet inte är uppfyllt betyder inte att de har rätt. Dock är det svårt att hävda att man jobbat heltid om man under mer än två år arbetat klart mindre. Om man planerar att dra ner inför pension är det säkrast att anmäla till landstinget att man vill dra ner på verksamheten eller ha vikarie inför pensionering. Då har man rätt att under två år arbeta mindre än heltid. Här finns dock undantag för etableringar som startat före 1995 och som inte har ändrat verksamheten i större omfattning enligt övergångsbestämmelser.

Vi ber alla medlemmar som genomgår fördjupad uppföljning, hotas om avregistrering eller förvägras ersättningsetablering kontakta styrelsen eller Läkarförbundets jurister. Vi vill även påminna om att SPLS AB har ett ramavtal med Setterwalls advokatbyrå som är synnerligen kunniga i dessa frågor. Om du blir utsatt så låt inte landstinget eller regionen köra över dig utan ta kontakt och begär hjälp!

Avslutningsvis vill jag för att undvika alla möjligheter till missförstånd påpeka det självklara: SPLF stöttar inte medlemmar som begått allvarliga fel eller fuskat.

Fullmäktige lördag 14/4 2018, inget annat!

Som tidigare meddelats kommer fullmäktige att äga rum 14/4. Tidigare fanns en preliminär planering på annat datum men det är 14/4 som gäller och inget annat! Det betyder att motioner skall vara inne hos styrelsen senast 14/2.

Samverkan med Skatteverket, möten i Göteborg och Stockholm

SPLF är som bekant angelägna om att våra medlemmar följer lagar och regler, inte minst gäller det skatter. Vi har sedan flera år en samverkan med SKV kring detta och planerar i vår två möten.

Ett i Göteborg 22/3 kl 18 på hotell Odin. Se vår hemsida. Vi planerar även ett möte i Stockholm 18/4 där även Vårdföretagarna m.fl. deltar. Vi återkommer i det fallet om exakt tid och plats.

Möte i Uppsala 1/3

Styrelsen för SPLF var nyligen i Göteborg för ett trevligt möte med våra medlemmar där. Tack för det! Nu är det Uppsalas tur. Clarion Hotel Gillet 1 mars kl 18. Lättare förtäring serveras. Vi kommer att prata om det som berörs ovan men även andra frågor som är aktuella. Välkomna!

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

 
Senast uppdaterad 2018-02-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12