Mer pang för pengarna.

Därför behöver vi vårt servicebolag.

Privatläkarna i Sverige är en hotad grupp. Som bekant finns förslag som skulle radera möjligheterna för småskalig vård. Dessutom ifrågasätts åter en viktig del av privat läkarverksamhet i form av ”Taxan”. Samtidigt finns även möjligheter till stora förbättringar då allt fler inser fördelarna med småskalig av läkare driven privatvård. Då måste SPLF delta i opinionsarbete och olika former av lobbyism. Det tar  tid för våra företrädare och kostar därmed pengar.

I många SACO-förbund är servicebolag med obligatorisk anslutning för företag som ägs av medlemmar det vanliga. Även i Läkarförbundet har tidigare funnits en liknande konstruktion med Praktikkonsult AB.

Svenska Privatläkarföreningen beslutade på sitt fullmäktige 2008 att bilda ett servicebolag, Svensk privatläkarservice AB (SPLS AB). Syftet var främst resursförstärkning för en utökad intressebevakning och närvaro på det sjukvårdspolitiska området avseende den småskaliga entreprenörsledda privatvården. 

Av många randiga och rutiga skäl kom bolaget att 2011 säljas till ett antal medlemmar i SPLF då Läkarförbundets dåvarande centralstyrelse beslutat att yrkesföreningar inte fick driva bolag. Detta beslut är nu upphävt av Förbundsstyrelsen. SPLF har därefter återköpt bolagets alla aktier till nominellt värde. På Fullmäktige kommer styrelsen i SPLF att föreslå att alla medlemmar skall ansluta sina bolag till SPLS AB.

Föreningen företräder medlemmarna och deras intressen och servicebolaget har att främja medlemsföretagens villkor. I praktiken innebär det att bolaget främst skall bedriva påverkansarbete beträffande privat driven vård. Det gör vi genom samverkan med Läkarförbundet, politiker, statliga verk och myndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL), departement, fackliga organisationer och andra parter med samma intresse. Bolaget skall även utveckla service, rådgivning och etablera samarbete med kvalificerade externa firmor rörande service i affärsjuridiska och bolagsrelaterade frågor.

En viktig skillnad mellan förening och servicebolag är att medlemsavgiften för en förening skall betalas av fullt beskattad lön medan avgiften för ett servicebolag är en fullt avdragsgill kostnad i företaget. VI kan alltså minska avgiften till föreningen och i stället ta en servicebolagsavgift från medlemsföretagen. Därigenom får vi en klar fördel då  vi slipper dubbel beskattning. Vi får mer pang för pengarna och kan på sikt utveckla servicen för våra företag.

Sven Söderberg
Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

 

 
Senast uppdaterad 2017-03-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12