Höjning - Nationella taxan 2018

En höjning av arvodesnivåerna har skett för 2018 på 1,95 % enligt överenskommelse mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Inga övriga förändringar har gjorts i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19941121-om-lakarvardsersattning_sfs-1994-1121

 
Senast uppdaterad 2018-02-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12