Visioner och mål

Nedan följer det förslag till visioner och mål som utarbetats av föreningen

Vision

Att bidra till att våra medlemmar får de bästa förutsättningarna att utöva sitt yrke som oberoende expertresurs inom Arbetsmedicin. Denna är grunden för vår kunskap och förmåga att kunna verka för en god och hälsosam arbetsmiljö och effektiva organisationer.

Mål

Arbetsmedicin

 • Tydliggöra och lyfta fram specialiteten
 • Bidra till utveckling och forskning
 • Verka för medlemmars utbildning och fortbildning
 • Öka samhällets förståelse för arbetsmedicinens betydelse

FHV

 • Att främja hälsa och säkerhet i arbetsmiljön
 • Att förebygga sjukdomar som påverkar hälsa och hållbar arbetsförmåga
 • Att främja hälsa, funktions- och arbetsförmåga med hänsyn till ålder och kön
 • Att främja ett organisations- och hälsovetenskapligt perspektiv i arbetslivet
 • Att vara professionellt och opartiskt stöd till arbetsgivare, arbetstagare och samhälle

Fackligt

 • Bidra till en god och värdig anda bland medlemmarna
 • Verka för goda arbetsvillkor
 • Verka för en god arbetsmiljö
 • Öka samarbetet med övriga läkarspecialiteter


 
Senast uppdaterad 2017-08-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton