Remisser

Svar på remisser till föreningen

2018

Socialdep Lag om koordineringsinsatser Lars Hansson
     

 

2017

Sv Läkarförbundet Karensavdrag - en mer rättvis självrisk Stig Norberg
Sv Läkarförbundet Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Karin Nord
Sv Läkarförbundet Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut Stig Norberg
Sv Läkarförbundet Läkare som chef Ylva Rangnitt
Sv Läkarförbundet Försäkringsmedicinska utredningar Styrelsen
EU-korrespondens Dieselavgaser Med SAMF

 

2016

Sv Läkarförbundet

Forskarkarriärutredningen

Ylva Rangnitt

Sv Läkarförbundet

Aktivitetsersättningen

Ragnhild Ivarsson Walther

Sv Läkarförbundet

Hälsoväxling för aktiv rehabilitering

Karin Nord

Sv Läkarförbundet

Tobakslagen

Ragnhild Ivarsson Walther

Sv. Läkarförbundet

Sjukvårdspolitiska programmet

Ylva Rangnitt

Sv. Läkarförbundet

Generalläkarens funktion

Jan Rosén

 SACO

Tillsyn och kontroll på hälso
och miljöområdet

Jan Rosén

Sv Läkarförbundet 

Rekommendationer a- och b-delmål
i SOSFS 2015:8 

Ragnhild Ivarsson Walther 

     
     

 

 

2015

Från

Remiss

Ansvarig

Sv. Läkarförbundet Återremiss ST-föreskriften Jan Rosén
Socialstyrelsen Återremiss ST-föreskriften Jan Rosén
Sv. Läkarförbundet Tobaksdirektivet  Ragnhild Ivarsson Walther 
Sv. Läkarförbundet  Socialförsäkringsutredningen  Styrelsen 
Sv. Läkarförbundet Frågeuppsättning på sjukintyg Styrelsen
Sv. Läkarförbundet Körkort och syn Stig Norberg
Sv. Läkarförbundet Körkort och narkotika Ylva Rangnitt

 

 

2014

Från

Remiss

Ansvarig

Sv Läkarförbundet Kartläggning av kunskapsunderlag Sofia Åström Paulsson
Arbetsmiljöverket  Kemiska arbetsmiljörisker  Jan Rosén 
Sv Läkarförbundet  Visselblåsare  Mats Berg 
Sv Läkarförbundet  Yrkeskvalifikationsdirektivet 1  Karin Nord 
Sv Läkarförbundet Yrkeskvalifikationsdirektivet 2 Jan Rosén
Sv Läkarförbundet ST-föreskrift + delmål A och B Jan Rosén
Socialstyrelsen Svar på ST-föreskriften Jan Rosén
Socialstyrelsen Delmål C1-12 AMM Jan Rosén
Socialstyrelsen Delmål C1-12 AM Jan Rosén


2013

Från

Remiss

Ansvarig

Sv. Läkarförbundet

Försäkringskassans metoder och verktyg för bedömning av arbetsförmåga

Karin Nord

     

2012

Från

Remiss

Ansvarig

Sv Läkarförbundet

 Lex Maria

 Karin Nord

Sv Läkarförbundet

Ersättningskommittén

Jan Rosén

Sv Läkarförbundet

Specialitetsfrågan

Jan Rosén

 Riksdagen socförsutskottet

 Utfrågning rehabkedjan

Karin Nord 

2011

Från

Remiss

Ansvarig

Sv Läkarförbundet

SOU2011-15 Rehabiliteringsrådet

Birgitta Gottfries Dahlberg

2009

Från Remiss Ansvarig
Sv Läkarförbundet SOU 2009:89 Gränslandet mellan sjukdom och arbete Jan Rosén, Birgitta Gottfries Dahlberg
     

 

2008

 

Från

Remiss Ansvarig
Sv Läkarförbundet Införandet av en rehabiliteringskedja Ragnhild Ivarsson-Walther, Jan Rosén
Socialdepartementet Ny företagshälsovård - ny kunskapsförsörjning Jan Rosén
     

 

 2007

 

  Reviderade guidelines för rehabilitering  
  Remisssvar ang. arbetsgivarnas  ansvar för rehabiliteringsutredningar Johnny Johnsson
  Yttrande Ersättningsetablering för privata vårdgivare Jan Rosén

 

 

2006

 

Från Ämne Svar
Sv Lkf Vägverket – Regeringsuppdrag om läkares skyldighet att anmäla olämpliga förare Kerstin Marinko
     
     
     

 

2005

 

Utveckling av god företagshälsovård - ny lagstiftning och andra åtgärder (SOU 2004:113)

Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid (SOU 2005:25)

Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13)

Nationell ledningsgrupp för IT i vård och omsorg

 
 

 

2004

 

Svensk sjukvård i framtiden – finansiering, styrning och struktur

Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro

Läkares kontakter med läkemedelsindustrin / medicinteknisk industri – en etisk vägledning från Sveriges läkarförbund

Läkarförbundets jämställdhetsprogram - Jämställda läkare

 

 

 

 

 2010

 
Senast uppdaterad 2018-05-27

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton