Verksamhet

Det här är våra viktigaste arbetsområden:

Styrelsen har regelbundna styrelsemöten och arbetar med övergripande frågor såsom lobbyverksamhet och policies. Stora delar av styrelsen deltar även i arbetet inom specialitetsföreningen, SAMF.

De sista åren har stort engagement ägnats den ny specialiteten Arbetsmedicin, där handböcker, utbildningar och infrastruktur byggts upp.

Två andra fokusområden för föreningen är Arbetsnära rehabilitering och Levnadsvanor

Samtliga ledamöter arbetar naturligtvis också på hemmaplan inom lokalföreningarna, där sådana finns,  för att kunna aktivera och stimulera sitt lokalområde.

 

Personuppgiftspolicy

 
Senast uppdaterad 2018-05-18
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11