Utbildningar SFLF/SAMF

Aktuella utbildningar inom Arbetsmedicin samt Arbets- och miljömedicin Utbildningar företagsläkare bild

 

Kurserna rymmer 20-25 deltagare. ST-läkare och medlemmar har företräde. Anmäl dig alltså så fort som möjligt. Bli medlem genom att kontakta medlemsrådgivningen.

Villkor för kursanmälan SFLF

Socialstyrelsens SK-kurser

NIVA-kurser

Utbildningar Sveriges Företagshälsor

Intresseanmälan 2018 

Lämna gärna intresseanmälan för 2018 om du tänker dig att delta på en kurs då som är planerad men inte är öppen för anmälan. Det underlättar vårt arbete och vi skickar ett e-postmeddelande när kursen  öppnas. Denna intresseanmälan är inte bindande på något sätt. 

 


 

Våren 2018

Datum

Namn/Pris

Beskrivning/Delmål

LIPUS

Utb. givare

Status

7-8 maj

Toxikologi och hälsoriskbedömning, 2 dagar, 5 400+moms

Kursbeskrivning
Delmål c1, c4, c6

--

IMM KI

Anmälan

14-16 maj

Assessment of Cancer Risk, 3 dagar, 700 €

Kursbeskrivning
Delmål b1, a5, c1, c3, c4, c6, c7, c10

NIVA

CAMM/KI Stockholm

Anmälan

16-18 maj 

Levnadsvanorna i arbetslivet *
3 dgr. 10 000 kr + moms

Kursbeskrivning
Delmål b1, b2, c7

LIPUS

SFLF

Fullbelagd

31 maj

Seniordagen 2018

SFLF Medlemsdag

--

SFLF Fullbelagd

 

Hösten 2018

Datum

Namn/Pris

Beskrivning/Delmål

LIPUS

Utb. givare

Status

12-13 september 

Arbetsrätt och lagstiftning för   företagshälsovård *

5 200 kr + moms

Kursbeskrivning

Delmål a6, b1, b4, c9 och c10

LIPUS SFLF Fullbelagd 
19-20 september Belastningsergonomi
3 000 + moms

Kursbeskrivning

Delmål C1, c4, c6, c7, c10, c11

-- AMM Syd Anmälan

1-3 och 29 oktober

Introduktion till Arbetsmedicin och Arbets- och Miljömedicin *, 5 dgr (1 hemarbetsdag)

11 200 kr + moms 

Kursbeskrivning

Delmål a1, a2, a6, b1, c1, c4, c6, c12

LIPUS 

SFLF 

Anmälan 
8-12 oktober

Medicinska Kontroller i arbetslivet

SK-kurs, Uppsala

Kursen kan anmälas i juni via Socialstyrelsen -- SoS  

16-18 oktober

Organisationens påverkan på individ och grupp *, 3 dgr
10 500 kr + moms 

Kursbeskrivning
Delmål a1, c1, c2, c5, c6

LIPUS

SFLF

Anmälan

5-7 november Processledning*, 3 dgr
10 400 kr + moms 
Kursbeskrivning
Delmål a1, a2, b1, b2, b4, c1, c4, c9
LIPUS SFLF Anmälan 
27-28 november Hel- och delkroppsvibrationer, 3000 kr + moms

Kursbeskrivning
Delmål c1, c2, c4, c6, c7, c10, c11

-- AMM Syd Anmälan

De kurser där en länk LIPUS är inkluderad betyder att Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se.

En asterisk * efter kursnamnet betyder att denna kurs av föreningarna rekommenderas som baskurs för ST i Arbetsmedicin eller Arbets- och miljömedicin 

Anmäl information om ny kurs för hemsidan

 
Senast uppdaterad 2018-05-08