Styrelsen

Valda vid fullmäktige 14 april 2016

 

 

Jan Rosén
Ordförande

Arbetsutskottet

v. Företagsläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm

tel 0704 83 18 90

Kontakt

 

 

Ragnhild Ivarsson-Walther

Vice Ordförande

Arbetsutskottet
Ansv Livstilsfrågor

 

Scania Södertälje


tel 070 750 60 92

Kontakt

  

Ylva Rangnitt

Sekreterare

Arbetsutskottet 

Previa Gullmarsplan

Gullmarsplan 17 
121 40 Johanneshov

Kontakt

 

Stig Norberg

Kassaförvaltare

 

Globenhälsan 
Stockholm

Kontakt

 

 

Karin Nord

Ansv. Rehabiliteringsfrågor

Ådalshälsan
Järnvägsgatan 6
872 35 Kramfors

Kontakt

 

 

Maria Henoch


Hälsan och Arbetslivet, Göteborg

Kontakt

 


Lars Hansson

Avonova, Stockholm

Kontakt

 

 

   

 Kansliet

 

 


Helena Törnkvist
kansli

Sveriges Läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm
Besöksadress: Villagatan 5
Tel: 08 790 33 60
Kontakt

 

   

Representant till fullmäktige i Sveriges läkarförbund
Jan Rosén

Fullmäktigesuppleant
Ragnhild Ivarsson-Walther

 
Senast uppdaterad 2017-12-19

Valberedning:

Mats Berg (2018)

Bitte Folkesson Welch (2018)

Stefan Bernesjö (sammankallande, 2017)

Sofia Åström Paulsson (2019)

Revisorer

Stefan Norell, Grant Thornton AB

Kerstin Marinko

Revisorssuppleanter

Stefan Gram

Eva-Karin Boström

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12