Handledning

Handledning är ett moment som numer starkt betonas som lärandemetod inom specialisttjänstgöringen oavsett om det gäller Arbetsmedicin eller Arbets-och Miljömedicin. Handledare skall vara utbildade på alla kliniker eller mottagningar där ST-läkaren arbetar.

Föreningen anordnar regelbundet handledarkurser på 2 dagar. Föreningen har även en lista på de handledare som är aktuella för uppdrag.

Handledaren under den praktiska tjänstgöringen skall vara en företagsläkare med specialistbehörighet i företagshälsovård/Arbets- och Miljömedicin eller liknande. Dessutom behövs genomgången handledarutbildning för företagsläkare.

Handledare och ST-läkare behöver inte arbeta på samma verksamhetsställe.

Handledare och ST-läkare gör tillsammans upp en studieplan och ett schema för hur handledning och utbildning ska genomföras och som är anpassat till de individuella förutsättningarna.

Tillsammans planerar ni in regelbundna träffar. Var och hur handledningen skall genomföras och vilket innehåll den skall ha bestämmer ni gemensamt och du kan vara ensam eller ni kan vara flera adepter i grupp.

Vid handledningen kan praktiska frågeställningar i det dagliga arbete tas upp samtidigt som större teman kan behandlas, t.ex.

  • Beslut av medicinsk-etisk natur i gränslandet individ-chef-fack och organisation.
  • AML/AV:s föreskrifter
  • Verksamhetsuppföljning (gå igenom bokslut, upprätta personalekonomiskt bokslut)
  • Insikter om företagsläkarens arbetsroll (Administrativt ansvar, medicinskt ansvar, teamarbete)
  • Forskning och utvecklingsprojekt
  • Olika processer som sjukvård, rehabilitering, prevention, arbetsmiljöarbete
  • Undervisning
 
Senast uppdaterad 2016-10-31
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton