ST i Arbets- och Miljömedicin (2008)

Socialistyrelsen har i sina råd och föreskrifter 2008:17 lämnat anvisningar om hur specialistutbildningen skall genomföras.

Dessutom har svensk arbets- och miljömedicinsk förening (SAMF) utarbetat en utbildningsbok som finns från år 2009.

Tidsaspekter

Den viktiga förändringen jämfört med tidigare ST-utbildningar är att föreskriften mer definierar att adepten uppfyller de definierade målen mer än att tidsgrånser för olika tjänstgöringar är absolute. 

Tidsmässigt gäller dock följande riktvärden:

  • 1 år arbets- och miljömedicin
  • 1 år FHV
  • 1 år minst FHV alt. arbets- och miljömedicin beroende på egen inriktning
  • 2 år minst inom allmänmedicin, psyktiatri, internmedicin. Varje delområde skall vara minst i 4 månader

Mer information om utbilsningen finner du på hemsidan för SAMF

 
Senast uppdaterad 2015-06-17
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton