SAMF

Svensk Arbets- och miljömedicinsk förening

Bakgrund

Vid halvårsskiftet 2006 blev Arbets- och miljömedicin som en ny basspecialitet i enlighet med förslaget från Svenska Företagsläkarföreningen och SYMF (Svensk Yrkes- och Miljömedicinsk Förening).

Under en övergångstid kommer specialistutbildning i yrkes- och miljömedicin respektive företagshälsovård att pågå parallellt med utbildningen i den nya specialiteten. Det kommer alltså att finnas specialister i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, företagshälsovård och arbets- och miljömedicin samt läkare under utbildning till dessa specialiteter.

Det är rimligt att vi i framtiden företräds av en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund.

Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening (SAMF)

En ny specialitetsförening bildades i samband med vårmötet med ett konstituerande årsmöte.

Specialister i företagshälsovård, Företagsläkare under utbildning och yrkesmedicinare som vill tillhöra en specialitetsförening bör således bli medlemmar i SAMF.

 
Senast uppdaterad 2015-06-17
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton