Västsvenska Företagsläkarföreningen

Västsvenska Företagsläkarföreningen är en lokalavdelning inom SvenskaFöretagsläkarföreningen för medlemmar verksamma inom Västragötalandsregionen och norra Halland.

I dagsläget är vi 93 medlemmar i föreningen.Syftet med föreningen att medverka till fortbildning och kollegial gemenskap bland våramedlemmar.

Vi anordnar medlemsmöten ca 1-2 ggr/termin med utbildning kring ämnen somkänns angelägna för föreningens medlemmar. Vid de senaste utbildningsträffarna har vi hafthälsosamma levnadsvanor som återkommande tema bland annat har vi provat på att lagahälsosam mat i träningskök..

I samverkan med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg arrangerar vi Västsvenska Arbetsmiljödagen – en årligen återkommande utbildningsdag riktad till personal inomföretagshälsovård.

Temat för årets utbildningsdag som anordnas 19 oktober i Alingsås är Stressrelaterad ohälsa i arbetslivet.

I samband med årsmötet 27 november planeras en utbildningseftermiddag med temat ADHD i arbetslivet. Kallelse till årsmötet och inbjudan till utbildningseftermiddagen har skickats skickas ut per mail.

Obs! För att delta i utbildningseftermiddagen anmäl dig per mail till ulla.ulfhammer@previa.se senast 20/11!

Hjärtligt välkomna!.

   

 
Senast uppdaterad 2017-10-04
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton