Stockholms Företagsläkarförening

Vårmötet 2018 

Arbets- och miljömedicin i Linköping höll vårmöte 25-27 april 2018 med temat ”När forskning blir verklighet”.

Konferensen riktade sig till medarbetare inom företagshälsovård, Arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete.

Konferensen ägde rum på Konsert & Kongress i Linköping.

 

 

Svenska företagsläkarföreningen för ytterligare info  länk 

 

 
Senast uppdaterad 2018-05-01
Övrigt

Stadgar

Föreningens stadgar hittar du här

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11