Mellersta Norrlands Företagsläkarförening

 

Föreningen är en aktiv ”mötesplats” för företagsläkare i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.

Aktuellt medlemsantal är 38 st. De flesta medlemmar har företagsläkarkompetens, men ickespecialister som vikarierar och som ev. kommer att gå specialistutbildningen är välkomna i föreningen.

Eftersom medlemmarna är geografiskt utspridda från Höga Kusten till Norska Gränsen så försöker vi hitta en lämplig mötesplats två ggr om året för att träffas, utbyta erfarenheter, fortbilda oss och samtidigt passa på att ha lite trevligt. Till dessa möten inbjuds även läkare på yrkesmedicinska klinikerna i Umeå och Sundsvall. Kollegor därifrån håller oss välinformerade om aktuell forskning och nya föreskrifter och lagar. Ibland följer andra externa föreläsare med.

Träffarna har även stort värde för kollegor som går specialistutbildningen och har handledning. Man får möjlighet att under flera dagar umgås med företagsläkarkollegor och har på så sätt möjlighet att bli stärkt i sin yrkesroll och bli tryggare med sin nya yrkesidentitet förutom att man också fortbildar sig.

Verksamhetsberättelse 2005-2006

Verksamhetsberättelse 2006-2007

Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2016

 
Senast uppdaterad 2017-08-23

Styrelse

Torbjörn Öhlund
Ordförande 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11