Aktuellt

Årsmötet 2018 avhölls i Linköping torsdagen den 26 april under vårmötet. Till den nya styrelsen hälsar vi Carolina Blomberg från Feelgood i Örebro välkommen. Till styrelsen har också Sofia Åström Paulsson och Maria Henoch adjungerats.

Presentation

Årsmötesprotokoll 

 

Ny handbok i Arbetsmedicin

Följande större förändringar har införts i denna version:

  1. Beskrivning av att samla ST-läkare, handledare och lärare från AMM och FHV i basgrupper som en möjlighet att minska tjänstgöringstiden på AMM
  2. Beskrivning av hur specialist i Företagshälsovård ska kunna komplettera till Arbetsmedicin
  3. Sammanställning av kurskrav
  4. Omarbetad litteraturlista och intygskrav

Version 3.14 kan du hämta här

Regeringen inrättar ett ny myndighet som ett centrum för arbetsmiljökunskap i Gävle som även ska ansvara för Företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Läs direktivet

Löneutveckling och avtal

Statistiken för 2016 hittar du på medlemssidorna

AM-projektet

Uppdraget kommer även fortsatt att utföras som ett projekt, Arbetsmedicin-projektet (AM-projektet), där ett antal ST-läkare kommer att ges möjlighet att fullgöra sin utbildning med stöd av kostnadstäckning (schablon) för AMM tjänstgöringen.

Se mer på föreningen Sveriges Företagshälsors hemsida, där allt material också finns.

Läkarförbundets sjukskrivningspolicy

Läkarförbundet har gett ut en ny sjukskrivningspolicy. Läs den här.

Kompletteringsträsket - en rapport från sjukskrivningsstudien

Försäkringskassans förändrade rutiner för godkännande av sjukintyg har för många läkare blivit ett arbetsmiljöproblem, då många sjukintyg kommer i retur för klarlägganden och förtydliganden. 

Studien är nu avslutad och du kan läsa den här

Utbildningsutskott SFLF/SAMF

Tillsammans med SAMF har vi beslutat om att bilda ett gemensamt Utbildningsutskott.

Utskottet är tänkt att vara ett beredande organ för båda styrelserna vad gäller utformning av kurser för ST i Arbetsmedicin/Arbets- och Miljömedicin samt fortbildning inom alla våra discipliner. Medlemmarna i utskottet behöver inte vara fackligt aktiva i styrelser eller liknande, men ha ett intresse för utbildningsfrågor inom området.

SAMF årsmöte

Vid detta godkände stämman ett nytt stadgeförslag där namnet ändras till Svensk Arbetsmedicinsk och Arbets- och Miljömedicinsk förening (SAMF) för att förstärka tydligheten att detta är en specialistförening även för specialiteten Arbetsmedicin. Läs mer på SAMF:s hemsida.

Reviderat försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Den 30 januari 2017 kom ett reviderat försäkringsmedicinskt beslutsstöd att träda i kraft. Man harbland annat sett över och uppdaterat rekommendationerna för de psykiska sjukdomarna. 

Information om reviderade rekommendationer (Socialstyrelsen)
Sammanställning av de viktigaste förändringarna (Socialstyrelsen)

ST i Arbetsmedicin

Information om processen, mallar och hjälpmedel är nu utökad och finns på medlemssidorna.

Mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift att gälla

Utbildningar

Föreningens kurser

Vi har sedan flera år ett utbud av kurser anpassade till ST-utbildningen i Arbets- och Miljömedicin och planerar för närvarande flera sådana som skall vara avpassade till den nya ST-föreskriften. Alla kurser hålls i Stockholm

Se mer information om och anmälningar till kurser under Utbildningar

Samlingssidor för Företagshälsovård

  • Nu har sidan blivit aktiv för företagshälsovårdens kunskapsbank. Leta på www.fhv.nu
  • Evidensbaserade metoder, forskning mm. har fått en samlingssida fhvmetodik.se
  • Allt finns inte där utan Irene Jensens kompetenscentrum har även en egen sida, fhvforskning

Remiss DLF-SFLF

Denna remiss kan användas för att underlätta processen att remittera från vårdcentral till en företagshälsa. Utarbetad i samråd mellan DLF och SFLF.

Senast uppdaterad 2018-04-29
Kansli


Jan Rosén, ordf

Kontakt
tel 0704 83 18 90 

Helena Törnkvist
helena.tornkvist@slf.se

Box 5610, 114 86 Stockholm
Org. nr. 802006-1761

Tel: 08-790 33 60

STADGAR 2018

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12