Patientsäkerheten i fokus för Sjukhusläkarna

I en kommentar till Socialdepartementets pressmeddelande 3 januari kring den nationella läkemedelsstrategin, ställer sig Sjukhusläkarna försiktigt positiva.

 Läkemedelsbehandling är ett viktigt arbetsredskap i vår yrkesutövning och vi ser det som positivt att regeringen fortsätter satsningen på den nationella läkemedelsstrategin. Det är oerhört viktigt att ha denna samarbetsyta när flera myndigheter behöver involveras vid förändringar eller förbättringar, säger Elin Karlsson, andre vice ordförande i Sjukhusläkarna och Läkarförbundets representant i Högnivågruppen i nationella läkemedelsstrategin.

Elin Karlsson lyfter även fram de risker för biverkningar och vårdskador som läkemedelsbehandling kan medföra, och hon ser positivt på satsningarna för att minimera skadorna och öka patientsäkerheten.
 Vi hoppas att satsningen på nationella läkemedelslistan bär frukt, och att den snart är en verklighet så att vi kan behandla patienterna på ett patientsäkert sätt. Först när vi har tillgång till hela patientens läkemedelslista kan vi säkerställa att dubbelordinationer undviks och att läkemedel som motverkar varandra ordineras, avslutar Elin Karlsson.

 
Senast uppdaterad 2018-01-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12