Sjukhusläkarnas styrelse

Karin BåtelsonOrdförande: Karin Båtelson
Överläkare i klinisk neurofysiologi, Sahlgrenska sjukhuset. Legitimation 1991. Ordförande sedan 2014. 1:e vice ordförande i Läkarförbundets styrelse. Ordförande i Läkarförbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa. Ansvarig utgivare för tidningen Sjukhusläkaren. 
Mobil: 070-790 73 47
E-mail: karin.batelson@slf.se

1:e vice ordförande: Bengt von Zur-Mühlen
Överläkare, Njurmedicinare, Transplantationskirurgen Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Legitimation 1994. Disputerade 2011. Styrelseledamot sedan 2006. Ledamot i Läkarförbundets Arbetslivsgrupp (ALG). Ansvarig utgivare för webbtidningen Sjukhusläkaren.
 
Mobil: 073-909 91 65
E-mail: bengt.muhlen@medsci.uu.se
 

Elin Ericson

2:e vice ordförande: Elin Karlsson
Specialistläkare i kirurgi, Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Legitimation 2007. Styrelseledamot sedan 2014. Ledamot i Läkarförbundets styrelse. Ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) och ledamot i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd (EAR). Vice ordförande i Sörmlands läkarförening och i Sjukhusläkarna Sörmland.
Mobil: 073-501 16 30, E-mail: elin.karlsson@slf.se 

TorbjörnLedamot: Torbjörn Karlsson
Överläkare Anestesi - och Intensivvård. Legitimation 1980. Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i Läkarförbundets Förhandlingsdelegation (FD). Ordförande i Upplands allmänna läkarförening. 

Mobil:
 070-586 92 42

E-mail: torbjorn.karlsson@akademiska.se

Shokoufeh ManouchehrpourLedamot: Shokoufeh Manouchehrpour
Överläkare, onkologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Legitimation 1990. Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM). Ordförande i Sjukhusläkarna Göteborg.
Mobil: 070-831 48 70
E-mail
Shokoufeh.manouchehr@vgregion.se

Sten ÖstensonLedamot: Sten Östenson
Överläkare kardiologi, Medicinkliniken Centralsjukhuset Kristianstad. Legitimation 1992. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO). Ledamot i Östra Skånes läkarförening samt i Sjukhusläkarna Östra Skåne.
Mobil: 0730-42 80 09
E-mail: sten.ostenson@slf.se

Ledamot: Maria Thorén Örnberg
Överläkare i kirurgi och ortopedi vid Lyckselse lasarett. Legitimation 1994. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i Västerbottens läns läkarförening och i Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele.

Mobil:
070-593 83 53
E-mail: maria.ornberg@vll.se
 

Andreas FischerLedamot: Andreas Fischer
Överläkare i kirurgi vid Södersjukhuset i Stockholm. Legitimation 2002. Styrelseledamot sedan 2016. Ledamot i Sjukhusläkarna Stockholm.

Mobil:
 070-441 30 51
E-mail: andreas.fischer@slf.se

 

Ledamot: Ann Hermansson
Docent, Överläkare, Huvud Hals kirurgi i Lund. Legitimation 1982. Styrelseledamot sedan 2018. Ordförande i Sjukhusläkarna Lund.

Mobil:
076-2434474
E-mail: ann.hermansson@skane.se

 

Adjungerad: Anders Dahlqvist
Kardiolog vid medicinkliniken, Gävle sjukhus. Legitimation 1975. Ledamot i Läkarförbundets styrelse. Ordförande i Seniora läkare.

Mobil:
070-378 26 59
E-mail: anders.dahlqvist@slf.se

 
Senast uppdaterad 2018-03-13
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12