Samfond

Vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi.

Samfonden är Svenska Distriktsläkarföreningens fond för att främja våra medlemmars professionella utveckling eller ge stöd till medlem eller medlems efterlevande som har hamnat i ekonomiskt obestånd. Fonden är en sammanslagning av ett tidigare flertal fonder som sträcker sig bak till föreningens bildande 1885. Vi får 10-15 ansökningar per år varav knappt hälften av dessa ansökningar godkännes. Syftet med fonden är att förkovra sig själv i sin professionella gärning och bör ha nära anknytning till den kliniska vardagen.
 
Av de ansökningar som vi beviljat under åren har till exempel funnits kostnader för konferenser i fortbildningssyfte och tillhörande resor och andra resor till evenemang för egen förkovran i sin professionella gärning.

Däremot har vi varit restriktiva med utbetalningar till mer omfattande utbildningar eller mer nischade intressen som inte är särskilt representativa för distriktsläkarprofessionens kärna i sig. Vi har heller inte varit benägna att göra utbetalningar till medicinteknisk utrustning och andra kostnader för t ex material, lönekostnader för annan och liknande. De ansökningar som vi nekat kan i många fall rört frågor som kan anses vara arbetsgivarens ansvar primärt. Vi har heller inte ersatt förlorad arbetsinkomst.

När Du söker medel ur fonden måste du motivera vad du skall använda pengarna till och också specificera summans storlek.

Om det gäller ansökan för behövande medlemmar eller efterlevande måste du även lämna en redogörelse för din ekonomi och din familjesituation. Gränsen för behövande till Samfonden rekommenderas vara under 3 prisbasbelopp i årsinkomst och mindre än ca 1,5 prisbasbelopp i tillgångar . Till ansökan skall kopia av senaste självdeklaration bifogas.


Ansökningsdatum är senast 1maj och 15 oktober. 

Vid frågor går det bra att kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli
08-790 33 91 eller mejla helena.gronbacke@slf.se

Ansökan med motivering skickas till:
Svenska Distriktsläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm


 
Senast uppdaterad 2018-06-04
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11